Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Thomas Correll
dc.contributor.authorBirkeland, Ina Bakke
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorSaksgård, Randi
dc.contributor.authorSchneider, Susanne
dc.contributor.authorSkancke, Liv Bente
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.authorVelle, Gaute
dc.coverage.spatialNorge, Atna- og Vikedalvassdrageneen_US
dc.date.accessioned2020-06-09T17:54:32Z
dc.date.available2020-06-09T17:54:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4590-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657419
dc.description.abstractJensen, T.C., Birkeland I.B., Bongard, T., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Velle, G. 2020. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. NINA Rapport 1831. Norsk institutt for naturforskning. Målet med prosjektet ”Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget” er å følge forholdene og de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere, og om mulig forstå de naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneskelige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og NORCE LFI. Rapporten er en kort gjennomgang av arbeidet som ble utført i 2019. En mer grundig gjennomgang av resultatene har vært gjort med års mellomrom, første gang i 2004 og sist i 2010. I Atna var det i 2019 under-søkelser av begroingsalger og bunndyr. I tillegg ble det i Atnsjøen gjort fysiske/kjemiske målinger og undersøkelser av plante- og dyreplankton samt fisk. I Vikedalselva ble det gjort undersøkelser av vannkjemi, begroingsalger og bunndyr.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1831
dc.subjectFerskvannen_US
dc.subjectvannkjemien_US
dc.subjectplanteplanktonen_US
dc.subjectbegroingsalgeren_US
dc.subjectdyreplanktonen_US
dc.subjectbunndyren_US
dc.subjectfisken_US
dc.subjectFreshwateren_US
dc.subjectwaterchemistryen_US
dc.subjectphytoplanktonen_US
dc.subjectepiphytic algaeen_US
dc.subjectzooplanktonen_US
dc.subjectbentic macro-invertebratesen_US
dc.subjectfishen_US
dc.titleLange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber35en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1740|2020en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2279]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel