Show simple item record

dc.contributor.authorFløystad, Ida
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorBakke, Beate Banken
dc.contributor.authorEiken, Hans Geir
dc.contributor.authorHagen, Snorre B.
dc.date.accessioned2020-04-02T11:25:35Z
dc.date.available2020-04-02T11:25:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4566-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650079
dc.description.abstractFløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B. B., Eiken, H. G. & Hagen, S. B. 2020. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2019. NINA Rapport 1808. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge ble det i 2019 samlet inn prøver til DNA analyse med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for ellevte år på rad. Av de 1229 prøvene som ble samlet inn i 2019, ble 1207 prøver inkludert i den genetiske analysen (716 ekskrementprøver, 475 hårprøver, 15 vevsprøver og 1 urinprøve) og 60 % var positive for brunbjørn. Totalt gav 610 prøver (51 %) en full DNA-identitet, og det ble fra disse prøvene påvist 148 ulike bjørner; 57 hunnbjørner og 91 hannbjørner. Dette var en økning på 7 % (10 individer) sammenlignet med 2018. Dette er det høyeste antallet brunbjørn registrert siden 2013. Forekomsten av brunbjørn var hovedsakelig konsentrert i fylkene Finnmark (61), Hedmark (42) og Trøndelag (34) som tidligere. Av det totale antallet bjørner påvist i 2019 var 66 % (98 individer) tidligere påvist i Norge, noe som utgjør en økning i gjenfunn på 7 % i forhold til i fjor. Om man inkluderer gjenfunn fra Sverige, Finland og Russland utgjør det totale antallet gjenfunn 104 individer (70 %). Estimatet på landsbasis for 2019 på 7,0 årlige ynglinger var det nest høyeste anslaget siden overvåkningen startet i 2009, men en liten nedgang fra 2018 hvor estimatet lå på 7,7 årlige ynglinger. De estimerte årlige ynglingene i 2019 fordeler seg med 2,5 i rovviltregion 5 (Hedmark), 1,9 i region 6 (Trøndelag) og 2,6 i region 8 (Troms og Finnmark).en_US
dc.description.abstractFløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B. B., Eiken, H. G. & Hagen, S.B., 2020. Population monitoring of brown bear. Genetic analysis of samples from Norway in 2019. NINA Report 1808. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Large Predator Monitoring Program has in 2019 collected samples from brown bear (Ursus arctos) for the eleventh year in succession. Of the 1229 samples collected in 2019, 1207 samples were included in the genetic analysis (716 scat samples, 475 hair samples, 15 tissue samples and 1 urine sample) and 60 % were positive for brown bear. A total of 610 sam-ples (51 %) resulted in a full DNA identity, and from these 148 different bears were detected; 57 females and 91 males. This is an increase of 7 % (10 bears) compared to 2018. This is the highest number of brown bears registered since 2013. Bears were mainly found in the counties Finnmark (61), Hedmark (42), and Trøndelag (34) as before. Of the total number of bears recorded in 2019, 66 % (98 individuals) have been previously detected, an increase in recapture of 7% compared to last year. If we also include bears previously recorded in Sweden, Finland and Russia, 104 of the 148 bears (70 %) have previously been detected by DNA analysis. The estimated number of reproductions in 2019 at 7.0 is the highest estimate since the monitoring started in 2009 and is an increase from 2018 when the estimate was 7.7 reproductions. The estimated number of annual reproductions in 2019 is distributed with 2.5 in region 5 (Hedmark), 1.9 in region 6 (Trøndelag) and 2.6 in region 8 (Troms og Finnmark).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1808
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectbrunbjørnen_US
dc.subjectUrsus arctosen_US
dc.subjectmolekylær økologien_US
dc.subjectDNA profileren_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectbrown bearen_US
dc.subjectmolecular ecologyen_US
dc.subjectDNA profilesen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.titlePopulasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber26 + vedleggen_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1664|2020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record