Show simple item record

dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.contributor.editorFiske, Peder
dc.date.accessioned2020-03-25T07:54:29Z
dc.date.available2020-03-25T07:54:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-93038-30-6
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648469
dc.description.abstractAnon. 2020. Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 14, 155 s. Formålet med rapporten er å gi råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Sjølaksefisket omfatter fiske med faststående redskap i sjøen (kilenot, krokgarn og lakseverp). Rådene skal være en del av beslutningsgrunnlaget for Miljødirektoratet når nye fiskereguleringer fra fiskesesongen 2021 skal vedtas. Rådene er gitt ut fra tilstanden for bestandene som inngår i fisket i ulike områder. Klima- og miljødepartementet har spesifisert nye føringer for regulering av sjølaksefisket. Miljødirektoratet ba vitenskapsrådet om å gi beskatningsrådene innenfor disse føringene. Departementet påpekte at det spesielt må tas hensyn til små og sårbare bestander. Dette medførte at tilstanden for alle laksebestandene ble tatt inn som grunnlag for beskatningsrådene i denne rapporten, også de 250 små bestandene der vi i tidligere rådgiving ikke har hatt kunnskap til å vurdere tilstanden. Som i tidligere rådgiving ble tilstanden vurdert ut fra oppnåelse av gytebestandsmål og forvaltningsmål i 2015-2018 for 198 bestander. Som et mål på tilstanden for de øvrige 250 bestandene, som hovedsakelig er mindre laksebestander, brukte vi den forenklede klassifiseringen basert på data fra 2010-2014 som vi har presentert i en tidligere rapport. Vi utviklet i tillegg definisjoner for hva som er små og svake bestander, for å kunne ta spesielt hensyn til disse. Departementet ba Miljødirektoratet vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i områder hvor samfunnet har brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og bekjempelse av G. salaris, og påpekte at restriksjonene skal sikre at reetableringen kan skje så raskt som mulig. Noen av disse tiltakene ble gjennomført nylig, mens andre er gamle. Vi utviklet definisjoner for når bestander kan anses som reetablert etter tiltak, slik at ikke-reetablerte bestander kunne tas spesielt hensyn til. Beskatningsrådene er gitt for hver av 23 regioner som norskekysten er delt inn i, og for ulike fjordområder. Rådene er basert på eksisterende vitenskapelig kunnskap, og det er bare biologiske forhold som er vurdert. Det er miljøforvaltningen som bestemmer fiskereguleringene, og de må også ta andre hensyn enn bare de biologiske forholdene. Til hjelp når miljøforvaltningen skal gjøre ulike vurderinger for å utarbeide nye fiskereguleringer, har vi i rapporten laget tabeller med informasjon om bestandstilstand og beskatning i de ulike områdene for perioden 2015-2018, samlet for hvert sjøområde, og for hver av de hensynskrevende bestandene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningen_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;14
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectSalmo salaren_US
dc.subjectbeskatningen_US
dc.subjectbeskatningsråden_US
dc.subjectsjøfiskeen_US
dc.subjectsjølaksefiskeen_US
dc.subjectkilenoten_US
dc.subjectkrokgarnen_US
dc.subjectgytebestandsmålen_US
dc.subjectforvaltningsmålen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectbestandsstatusen_US
dc.subjectbeskatningsrateren_US
dc.subjectfangststatistikken_US
dc.subjecthøstingen_US
dc.subjecthøstbart overskudden_US
dc.titleRåd om beskatning av laks i sjølaksefiskeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltning www.vitenskapsradet.noen_US
dc.source.pagenumber155en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record