Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngen, Sigrid
dc.contributor.authorHausner, Vera
dc.contributor.authorMikkelsen, Eirik
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorChristie, Hartvig
dc.contributor.authorFalk-Andersson, Jannike
dc.contributor.authorEspinasse, Marina
dc.contributor.authorLennert, Ann Eileen
dc.contributor.authorOlsen, Erik
dc.contributor.authorFauchald, Per
dc.coverage.spatialNorthern-Norway, Nord-Norgenb_NO
dc.date.accessioned2020-02-27T12:41:25Z
dc.date.available2020-02-27T12:41:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-3490-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644189
dc.description.abstractEngen, S., Hausner, V., Mikkelsen, E., Gundersen, H., Christie, H., Falk-Andersson, J., Espinasse, J., Lennert, A.E., Olsen, E. og Fauchald, P. 2020. Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge. NINA Rapport 1736. Norsk institutt for naturforskning. Forskningsrådsprosjektet Ocean Health under Blue transitions (BlueTrans) har som mål å lage et Kystbarometer hvor lokalbefolkning, interessegrupper og beslutningstakere kan få kunnskap om utviklingen i nordnorske kystkommuner knyttet til kyst- og havøkosystem og om denne er bærekraftig. Dette innebærer å utvikle indikatorer som skal gjenspeile status for ulike bærekraftsmål og at disse blir utviklet i samråd med lokale aktører. I denne rapporten har vi oppsummert innspill fra ulike samfunnsaktører som vi innhentet våren 2019 gjennom spørreundersøkelser, intervju og fokusgruppemøter i seks kystkommuner i Nord-Norge. Basert på innspillene har vi identifisert lokale prinsipper for bærekraft og kriterier som kan brukes for å vurdere om prinsippene etterleves. Vi har også vurdert om det finnes tilgjengelige data for å måle disse kriteriene, identifisert områder med datamangler og sett på mulighetene for å skaffe til veie manglende data ved hjelp av spørreundersøkelser som vi skal gjennomføre i løpet av prosjektperioden.nb_NO
dc.description.abstractEngen, S., Hausner, V., Mikkelsen, E., Gundersen, H., Christie, H., Falk-Andersson, J., Espinasse, M., Lennert, A. E., Olsen, E. og Fauchald, P. 2020. Sustainable coast: developing a coastal barometer for Northern-Norway. NINA Report 1736. Norwegian Institute for Nature Research. The goal of the research project Ocean Health under Blue transitions (BlueTrans) is to create a Coastal Barometer where the local population, interest groups and decision-makers can get information on the development of coastal communities in Northern-Norway tied to marine ecosystems and whether it is sustainable. This entails developing sustainability indicators that reflect the status of locally relevant sustainability goals together with stakeholders. In this report we have summarized the input we collected from stakeholders in spring 2019 using questionnaires, interviews and focus groups in six coastal communities in Northern-Norway. Based on this input we have identified local sustainability principles and -criteria that reflect whether current development trajectories comply with these principles. We have also assessed if data are available for measuring these criteria, identified areas of data deficiency and looked at the opportunity to acquire lacking information using surveys during the project period.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1736
dc.subjectKystutviklingnb_NO
dc.subjectKyst og havnb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectOvervåkningnb_NO
dc.subjectMedvirkningnb_NO
dc.subjectSustainabilitynb_NO
dc.subjectcoastal developmentnb_NO
dc.subjectparticipatorynb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleBærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.relation.projectNorges Forskningsråd: 280778nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel