Show simple item record

dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.date.accessioned2020-02-21T08:31:21Z
dc.date.available2020-02-21T08:31:21Z
dc.date.created2015-02-27T10:16:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2729-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643132
dc.description.abstractVistad, O.I., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2014. Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. NINA Rapport 1109. 54 s + vedlegg. I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med styrking av besøksforvaltningen i Norges nasjonalparker, så er det pekt ut fire piloter. I to av disse er det gjort brukerundersøkelser i løpet av barmarksesongen 2014, nemlig i Hallingskarvet nasjonalpark og i Varangerhalvøya nasjonalpark. Denne rapporten oppsummerer funnene fra de to undersøkelsene, som i hovedsak ble gjennomført ved hjelp av utplasserte svarkasser og korte spørreskjema. Hallingskarvet nasjonalpark Hallingskarvet nasjonalpark inngår som en del av Nordfjella villreinområde og ligger nær viktige turistdestinasjoner som Gol, Geilo og Ål på Hallingdalssiden. Disse områdene har stor konsentrasjon av private hytter og overnattingsbedrifter. Studieområdet har stor bruksintensitet, både i randområdene rundt og inne i selve nasjonalparken. Bruken, er foruten studieområdet i de sørlige deler mot Hallingdalen, konsentrert til T-merka stier fra Finse og over til Geitrygghytta og Raggsteindalen. Utenfor nasjonalparken har Rallarvegen i sør-vest spesielt stor trafikk sommerstid. Hallingskarvet nasjonalpark har en del T-merka stier og flere områder er godt tilrettelagt for bruk. I alt 7 innfallsporter ble valgt for datainnsamling i denne studien, og totalt ble det samlet inn 2141 utfylte skjemaer i perioden 18. juni til 1. oktober. Dataene er her presentert samlet sett for hele området, i tillegg til mer detaljerte beskrivelser fra den enkelte innfallsport. Det er også gjort noen enkle vurderinger i forhold til nytteverdien av datamaterialet for videre forvaltning av området. Hallingskarvet nasjonalpark er, sammenlignet med mange andre fjellområder, karakterisert av å ha besøkende som er positive til tilrettelegging og også det å møte andre på tur. Bruksintensiteten er høy, samtidig som det er et nasjonalt villreinområde. Dette gir nasjonalparken spesielle utfordringer fordi man har et ansvar for både å ta godt vare på de besøkende og å ta hensyn til villreinens krav til arealer. Det at de besøkende etterspør og også bruker eksisterende infrastruktur gir et visst handlingsrom i forhold til å finne gode løsninger på problematisk bruk. Varangerhalvøya nasjonalpark På Varangerhalvøya er det få eller ingen merka stier, men dels veldig mange tråkk og mulige innfallsporter, og dessuten mye lettgått terreng som inviterer til ferdsel også utenom stier og tråkk. Dessuten har Varangerhalvøya nasjonalpark lav bruksintensitet. Dette er et vanskelig utgangspunkt for å gjennomføre en effektiv brukerundersøkelse. Det ble identifisert bare tre ganske tydelige innfallsporter og konklusjonen ble derfor å bruke totalt tre svarkasser, nemlig i Komagdalen, i Nattfjelldalen, og i Syltefjorddalen. I tillegg ble det lagt ut skjema på to åpne hytter i nasjonalparken og gjennomført to dager med intervjuing. Totalt ble det fylt ut 222 skjema i løpet av perioden 25. juni til 1. oktober. Bare kassene i Nattfjelldalen og Komagdalen har så høye registreringstall at de blir presenterte selvstendig, og da sammenlignet med funnene for hele nasjonalparken. Nasjonalparker, brukerundersøkelser, National parks, visitor studiesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1109
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1109.pdf
dc.titleBrukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.identifier.cristin1227841
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record