Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.date.accessioned2020-02-21T08:27:06Z
dc.date.available2020-02-21T08:27:06Z
dc.date.created2017-05-08T09:45:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2726-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643130
dc.description.abstractØian, H. (2014) Friluftslivet og utvidelse av skytebaneanlegget i Kjoselvdalen, Tromsø kommune. Vurdering av konsekvenser for friluftslivet. - NINA Rapport 1106, 45 s. I denne rapporten blir konsekvensene for friluftslivet av et utvidet skytebaneanlegg i Kjoselvdalen i Tromsø kommune vurdert. Oppdragsgiver er Tromsø kommune. Siden 1990-tallet har det vært tatt flere initiativer for flytte dagens skytebane i Tromsdalen til mer egnede lokaliteter i rimelig nærhet til bykjernen. I 2010 ble det fra kommunes side bevilget midler til arbeid med lokaliseringen og et planprogram ble lagt fram. Tanken var at det burde etableres en moderne og miljøriktig arena som gir skytterne i Tromsø anledning til å videreutvikle sine aktiviteter, samtidig som en ny skytebane burde lokaliseres slik at det ikke går for mye på bekostning av andre interesser. Etter flere runder med vurdering av flere ulike alternativer, er nå Kjoselvdalen ved Tønsvika pekt ut som en lokalitet. Kommunen har utarbeidet et eget planprogram for tiltaket. I Kjoselvdalen finnes det fra før en skytebane som gjennom flere år har blitt brukt av Forsvaret og av Tromsø skytterlag. Etter planen skal skytetreningen som Tromsø Jeger- og fiskeforening og Tromsø pistolklubb i dag bedriver ved skytebanen i Tromsdalen flyttes til det eksisterende skyteanlegget i Kjoselvdalen. Skytetrening som allerede foregår der vil dermed bli videreført i et utvidet skyteanlegg. Aktivitet ved andre etablerte skytebaneanlegg i kommunen vil imidlertid ikke bli overført til Kjosdalen. Forsvaret og Politiet vil ha få adgang til å bruke skytebanen på dagtid. I følge kommunen skal det etableres sikkerhets- og støyvoller flere steder. Det skal også etableres et eget skyteanlegg innendørs til bruk i vinterhalvåret. Kommunen har foreslått følgende opplegg:  Skeet-bane (leirdueskyting)  2 trap-baner (leirdueskyting)  100 m bane for rifleskyting  200 m bane for rifleskyting  25 m og 50 m pistolbane  100 m løpende elg  Innendørs skytebane for trening i vinterhalvåret  Klubbhus/skytterhus  Vei og parkering Verdsetting av friluftslivsområder, samt vurdering av virkning og konsekvenser av en utvidet skytebane i Kjoselvdalen er her gjennomført i henhold til metodikk beskrevet i DN håndbok 25 – 2004: Kartlegging av friluftslivsområder (DN 2004) og i DN håndbok 18 – 2001: Friluftsliv i konsekvensutredninger (DN 2001). Virkning og konsekvenser vurderes i tråd med denne metodikken ut fra beskrivelser av friluftslivet som i dag bedrives i området rundt Kjoselvdalen. Med friluftsliv siktes det i denne sammenheng til all utendørsrekreasjon som bedrives i utmark. NØKKELORD : Norge, Troms, Tromsø, friluftsliv, skytebane, konsekvensutredningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1106
dc.titleFriluftslivet og utvidelse av skytebaneanlegg i Kjoselvdalen, Tromsø kommune. Vurdering av konsekvenser for friluftslivetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.identifier.cristin1468705
dc.relation.projectAndre: Tromsø kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel