Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.date.accessioned2020-02-21T08:04:23Z
dc.date.available2020-02-21T08:04:23Z
dc.date.created2017-05-09T13:37:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2652-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643113
dc.description.abstractDervo, B.K. 2014. Erfaringer med innføring av fluesone i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune – NINA Rapport 1037. 23 s Datainnsamlingen ble gjennomført som feltintervju i sone 5 i Gudbrandsdalslågen. Datainnsamlingen har også bestått av en sammenstilling av solgte fiskekort i sone 5 i Gudbrandsdalslågen og i Sel Fjellstyre. Formålet med undersøkelsen har vært todelt: 1) Gi en beskrivelse av fiskerne og deres ønsker i området hvor fluefiskesona ble etablert, 2) Oppsummere erfaringene med etablering av ei fluesone. Totalt ble 56 fiskere intervjuet. Dataene fra spørreundersøkelsen har, sammen med en fullstendig oversikt over kortsalget i de to fiskekortområdene i Sel, dannet grunnlaget for å beregne fiskeinnsats, omsetning av fiskekort og fiskernes totale kjøp av varer og tjenester under fiske i 2012 og 2013. Intervjuundersøkelsen hadde fokus på informantenes fiskevaner og hvilke tilretteleggingstiltak som er etterspurt Det ble i 2013 solgt fiskekort for 107 000 kr i sone 5 i Lågen (526 fiskekort) og 150 000 kr i Sel Fjellstyre (717 fiskekort). Dette tilsvarer en reduksjon på henholdsvis 21 prosent og 3 prosent fra 2012. En vanskelig vår- og forsommersituasjon med stor flom var trolig en viktig årsak til nedgangen i kortsalget i Gudbrandsdalslågen fra 2012 til 2013. Det var særlig blant lokale fiskere nedgangen var markert. Etablering av fluesona har motvirket en nedgang i fiskekortsalget til tilreisende fiskere. Samlet fiskeinnsats i Sone 5 i Lågen og Sel Fjellstyre ble beregnet til 5 300 døgn hvor tilreisende fiskeres andel av dette var 2 600 døgn (49 %). Fiskernes samlede kjøp av varer og tjenester på fisketuren ble beregnet til 3,04 millioner kroner i 2013 (både lokale og tilreisende fiskere i begge kortområdene). Salget av fiskekort utgjorde åtte prosent av det samlede forbruket til fiskerne. I sone 5 i Gudbrandsdalslågen fisket i snitt hver tilreisende fisker i 5 døgn. De tilreisende fiskerne sto for omkring 1 100 overnattinger i sone 5, fordelt på 28 prosent i egen eller lånt fritidsbolig, 13 prosent i leid hytte og 46 prosent på campingplass. Totalt var 720 av døgnene (65 %) betalte overnattinger. Salg av fiskekort og lokalt forbruk av varer og tjenester for tilreisende fiskere i Gudbrandsdalslågen sone 5 er beregnet til rundt 8 millioner kr som er 1/3 av sammenlignbare områder i Hedmark, hovedsakelig fordi antall tilreisende norske og utenlandske turister er mye lavere. En riktig satsning på fisketurisme i hele Gudbrandsdalslågen med tilgrensende statsallmenninger, har et omsetningspotensiale på mellom 75 og 125 millioner kr, mot dagens 20 til 25 millioner. For tilreisende fiskere var fluestang viktigste fiskeredskap, mens de lokale brukte mest lettspinnstang med sluk eller fluedupp. Totalt hadde fiskerne fisket i 122 timer og fått 67 fisk, et gjennom-snitt på 1,2 fisk per time. Hele tre av fire fiskere hadde ikke fått ørret eller harr over 30 cm. Tre av fiskerne sto for hele 40 prosent av fangsten av fisk over 30 cm. Sel kommune, Gudbrandsdalslågen, harrfiske, ørretfiske, fisketurisme, fluesone, næringsutviklingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1037
dc.titleErfaringer med innføring av fluesone i Gudbrandsdalslågen i Sel kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.identifier.cristin1469078
dc.relation.projectAndre: Nasjonalpark Reiseliv ASnb_NO
dc.relation.projectAndre: Nasjonale nettverket for fisketurismenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel