Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorGomo, Gjermund
dc.contributor.authorPersson, Jens
dc.contributor.authorStien, Audun
dc.date.accessioned2020-02-21T07:49:49Z
dc.date.available2020-02-21T07:49:49Z
dc.date.created2013-09-05T08:53:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-426-2578-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643103
dc.description.abstractMattisson, J., Odden, J., Gomo, G., Persson, J. & Stien, A. 2013. Jervens atferd ved kadaver – kunnskap relevant for åtejakt på jerv. – NINA Rapport 969. 20 s. Det er et sterkt ønske fra alle forvaltningsnivåer at jervebestanden skal reguleres gjennom den ordinære lisensjakta. Jakt på jerv har imidlertid vist seg å være krevende, og i de fleste forvaltningssonene blir ikke kvoten tatt ut av lisensjegere. Vi presenterer her, på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark, data på jervers atferd ved ulike typer kadaver for å se om åtejakt på jerv kan gjøres mer effektiv. Analysene baserer seg på GPS-data fra jerv (og gaupe) merket med GPS-sendere i Nord-Trøndelag, Troms, Finnmark og Sarek i Nord-Sverige og data fra viltkamera oppsatt ved åteblokker, åtebuer eller på kadaver. Matkildene som over tid ble besøkt flest ganger av jerv var kadavre av rein, sau eller elg som ikke var drept av rovdyr. Dette dreide seg ofte om matkilder med mye kjøtt tilgjengelig, som for eksempel flere rein drept i snøskred. Besøksfrekvensen var derimot høyest for kadavre drept av jerven selv. Det gikk i gjennomsnitt lengre tid mellom besøkene på matkilder som var døde av andre årsaker enn predasjon. Analyser av kameraovervåkede åteplasser viste at åteplasser lengre fra vei oftere ble besøkt av jerv enn tilsvarende åteplasser nærmere vei. Sannsynlighet for at jerv kommer tilbake til et åte etter første besøk avtar raskt med tid, med ca. 42 % sannsynlighet for gjenbesøk etter ett døgn og 25 % etter to døgn. Etter 3 døgn og videre er det en relativ konstant sjanse for gjenbesøk (ca. 10-15 %). Jervens aktivitet ved de ulike matkildene varierte gjennom døgnet, med flest besøk morgen og kveld. Dette sammenfaller med døgnrytmen hos jerv med GPS-sendere. Åtejakt på jerv kan bety lange og kalde timer utendørs, og disse analysene bekrefter mange av erfaringene gjort av erfarne jervejegere. Mange åter besøkes aldri av jerven. Ferske kadavre drept av jerven selv har oftest gjenbesøk. Utplasserte åter lengst unna vei har størst sannsynlighet for besøk av jerv. Jerven kan komme tilbake flere netter på rad til samme plassen, og sannsynligheten for gjenbesøk er størst de første døgnene etter første besøk. Oppsetning av viltkamera som direkte indikerer et jervebesøk kan bidra til økt jaktsuksess dersom jegerne reagerer raskt. Den beste tiden på døgnet for åtejakt er på morgen og kvelden selv om jerven også kan dukke opp i dagslys.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;969
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/969.pdf
dc.titleJervens atferd ved kadaver – kunnskap relevant for åtejakt på jervnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.identifier.cristin1047029
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel