Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2020-02-21T07:30:12Z
dc.date.available2020-02-21T07:30:12Z
dc.date.created2013-01-11T08:27:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2521-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643093
dc.description.abstractBendiksen, E. 2012. Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner på Jessheim – NINA Rapport 917, 25 s. Biologiske verdier er undersøkt i to atskilte områder på Jessheim (Akershus: Ullensaker), i forbindelse med utbyggingsplaner. Langelandsfjellet i sør er et område med tynt morenemateriale der berggrunnen mange steder er eksponert. Næringsfattige gran- og furuskoger dominerer på veldrenert grunn, men det er også mye sumpskog og myr, blant annet Langmyra, som planlegges spart i forbindelse med en grønn korridor. Nordligste del av myra går over i rikere sumpskog med svartor og er beskrevet her som naturtypelokalitet med lokal verdi. Det er også rikere sumpskogselementer langs myras kantsone sørover, som anbefales sikret med en tilstrekkelig buffersone. Det nordlige arealet, Gystadmarka, ligger på breelvsedimenter innenfor det store løsmasseområdet på Romerikssletta. Det er nesten helt flatt og uten eksponert berggrunn. Vegetasjonen består av næringsfattig gran- og furuskog, og hele området er sterkt påvirket av moderne skogsdrift. Begge områdene er karakterisert ved vidt utbredte og vanlige naturtyper og arter, med unntak av én rødlistet soppart (svartsølvpigg), kategorisert som nær truet. Den ble registrert innenfor grøntsonen som sikres omkring Langmyra. Det er ikke gjort biologiske funn som synes å komme i konflikt med utbyggingsplaner. Norge, Akershus, Ullensaker, barskog, svartorsumpskog, naturtypelokalitet, funga, rødlisteart, konsekvensanalyse, Norway, Akershus, Ullensaker, coniferous forest, black alder forest, nature type locality, funga, red list species, environmental impact assessmentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;917
dc.titleUndersøkelse av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner på Jessheim (Akershus, Ullensaker)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.identifier.cristin985869
dc.relation.projectAndre: Ullensaker kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record