Show simple item record

dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2020-02-20T15:13:39Z
dc.date.available2020-02-20T15:13:39Z
dc.date.created2012-11-14T12:25:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2495-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643065
dc.description.abstractGjershaug, J. O. & Ødegaard, F. 2012. Vurdering av risiko for biologiske mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. – NINA Rapport 895. 42 s. NINA har på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjennomført en risikovurdering for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting av ulike underarter av mørk jordhumle Bombus terrestris. Risikoen for spredning og etablering gjennom bruk av disse pollinatorene i veksthusnæringen og deres mulige negative effekter på stedegne arter, inkludert effekter av kryssing med stedegne individer er vurdert. Det er i vurderingen også tatt hensyn til mulige negative miljøeffekter av kjente følgeorganismer, sykdomsfremkallende organismer og parasitter. Risikovurderingen tilsier at innført mørk jordhumle har stort potensiale for etablering og spredning i Norge og stor negativ økologisk effekt. Denne vurderingen gir kategorien svært høg risiko etter metodikk som ble brukt ved risikovurdering i Norsk svarteliste 2012. De negative økologiske effektene relateres til et dokumentert stort potensiale for genetisk introgresjon med stedegne humler av samme art, og det er sterk indikasjon på at de konkurrerer med andre humlearter slik at de påvirker bestandsstørrelsen av disse negativt, samt at det er dokumentert risiko for overføring av smittsomme parasitter og sykdommer til stedegne humler eller planter. På denne bakgrunn er det derfor ikke tilrådelig å tillate import av mørk jordhumle med opprinnelse utenfor Norge. Det er heller ikke tilrådelig med kommersiell bruk av mørk jordhumle, med opprinnelse i Norge uten at drivhus med humler gjøres rømningssikre. Det anbefales derfor å innføre strenge krav til produsent, importør og forbrukere av humler og humlebol.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;895
dc.titleVurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.identifier.cristin962095
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record