Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.contributor.authorPedersen, Simen
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorPedersen, Hans-Christian
dc.date.accessioned2020-02-20T14:29:23Z
dc.date.available2020-02-20T14:29:23Z
dc.date.created2012-06-20T09:34:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2464-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643035
dc.description.abstractNilsen, E. B., Pedersen, S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C. 2012. Fjellryper – En kunnskapsoversikt – NINA Rapport 869. 38 s. Fjellrype (Lagopus muta) er en karakterart i høyfjellet, og er den eneste herbivore fuglearten som bor i høyfjellet gjennom hele året. Vi har i denne rapporten gått gjennom og sammenstilt sentrale deler av den forskningsbaserte litteraturen som omhandler fjellrypas økologi og bestandsstatus. Fjellrypa har en vid sirkumpolar utbredelse, men innenfor det meste av utbredelsesområdet er det relativt lite kunnskap om bestanden. Likevel tyder datagrunnlaget på at bestandsutviklingen har vært negativ i flere områder. I Norge er den eneste tilgjengelige informasjonen basert på jaktstatistikk, og denne antyder en relativt sterk tilbakegang etter årtusenskiftet. Hvorvidt denne nedgangen i avskytingsstatistikken er en indikasjon på en like sterk bestandsnedgang er ukjent. På verdensbasis er fjellrypa relativt lite studert sammenliknet med de fleste andre arter av skogshøns (tetraonider). Likevel finnes det fra ulike deler av artens utbredelsesområde studier som har fokusert på habitatvalg, demografi og bestandsdynamikk. Fra fastlandet i Skandinavia har det så langt ikke blitt gjennomført større forskningsprosjekter som har fokusert på fjellrypas biologi eller bestandsdynamikk. På grunnlag av den sammenstilling av vitenskapelig litteratur som her er foretatt framkommer tre sentrale områder hvor det er behov for å øke kunnskapen om fjellrypa innenfor den nordeuropeiske delen av utbredelsesområdet. For det første er det et klart behov for å skaffe til veie en bedre forståelse av fjellrypas bestandsstatus. For det andre vil en kartlegging av habitatbruken være sentralt for å bedre kunne forutsi hvordan fjellrypa vil respondere på klimaendringer. For det tredje er det behov for detaljerte studier av fjellrypas demografi og hvilke miljøfaktorer som påvirker denne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;869
dc.titleFjellryper - En kunnskapsoversiktnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.identifier.cristin930452
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record