Show simple item record

dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.date.accessioned2020-02-20T14:16:38Z
dc.date.available2020-02-20T14:16:38Z
dc.date.created2012-09-05T09:23:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2460-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643029
dc.description.abstractStaverløkk, A. 2012. Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og bruk av meitemark og andre virvelløse dyr som benyttes som agn ved fiske i ferskvann. - NINA Rapport 865. 28 s. Bruk av levende agn til fiske i ferskvann er svært utbredt. Årlig importeres det over 6 tonn ren meitemark som selges i sportsbutikker før de introduseres til norsk natur gjennom fiske. I 2011 ble det og importert mer enn 2 tonn ren maggot fra Sverige. Maggot er, sammen med meitemark, de organismene som det importeres klart mest av. I tillegg importeres det en rekke andre virvelløse dyr som også benyttes til fiske i større eller mindre grad. Av de 11 artene som importeres, og som er omtalt i denne rapporten, er kun 2 fremmede arter (Zophobas morio og Dendrobaena veneta) i norsk fauna. Artene som importeres og som allerede finnes med store bestander i Norge er vurdert til ikke å utgjøre noen trussel for biomangfoldet. Dette på bakgrunn av at det er vanlige arter i Norge, og at den genetiske variasjonen i bestandene mellom landene i Norden anses som ubetydelig. Det er vurdert artenes evne til å etablere seg og spre seg under norske forhold og mulige negative effekter på stedegne arter og naturtyper. Det ble også i vurderingen tatt hensyn til mulige negative miljøeffekter av kjente følgeorganismer, sykdomsfremkallende organismer og parasitter. Dersom det er spesielle vilkår ved innførsel eller bruk som er sentrale for å unngå negative effekter på biologisk mangfold, er dette omtalt i vurderingene. Leverandøren/produsenten av levende agn-produktene har ofte ikke full oversikt over hvilke arter det dreier seg om, eller de unngår å oppgi det av konkurransehensyn til andre aktører. Det har likevel vært greit å påvise produkter som selges i butikkene. Et annet sentralt tema som utgjør en ukjent risiko er hva som importeres av den enkelte fisker gjennom internett eller andre kanaler og fisketuristene som kommer til Norge og som har med seg sitt eget levende agn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;865
dc.titleVurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og bruk av meitemark og andre virvelløse dyr som benyttes som agn ved fiske i ferskvannnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin942371
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record