Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.date.accessioned2020-02-20T13:27:19Z
dc.date.available2020-02-20T13:27:19Z
dc.date.created2017-05-05T12:33:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2426-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642990
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Tømmervik, H. & Frivoll, V. 2012. Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA Rapport 831. 41 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å planlegge tunnel fra Indre Nordnes – Manndalen i Kåfjord kommune, har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for det terrestriske naturmiljøet (fauna og vegetasjon). I tillegg er det gitt oppdrag med å vurdere konsekvensene av en planlagt skredvoll på østsiden av Manndalen. Første del av oppdraget ble gjennomført i 2000. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som moderat. Det er spesielt innenfor fauna at kunnskapsgrunnlaget med fordel kan heves for å oppnå forbedret beslutningsgrunnlag, men for et fåtall delområder kan også kunnskapsgrunnlaget for vegetasjon ha behov for å bli styrket. Tunnelalternativene som vender mot Lyngenfjorden nord og sør for bygda Indre Nordnes er alle vurdert å være av middels naturverdi. Det er i all hovedsak faunistiske registreringer som fører til denne verdisettingen. Førtiseks fuglearter og syv pattedyrarter er registrert innenfor dette området, hvorav syv av disse er rødlistearter. Området er gitt en viltvekt på 3. Tunnel-alternativene ved Manndalselva vurderes å være av hhv. liten og middels naturverdi. Skredsik-ringsområdet lenger inn i Manndalen er vurdert til liten naturverdi. Da omfanget av de planlagte inngrepene i all hovedsak vurderes å være lite til intet, blir konsekvensene ubetydelige til lite negative. Det gis forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene. Kunnskapsgrunnlaget og resultatene diskuteres i forhold til naturmangfoldloven. NØKKELORD : konsekvensanalyse, tunnel, vegetasjon, planter, fauna, fugler, pattedyr, Kåfjord kommune, Troms, impact assessment, tunnel, vegetation, plants, fauna, birds, mammals, Kåfjord Municipality, Troms Countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;831
dc.titleTunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.identifier.cristin1468421
dc.relation.projectAndre: Statens vegvesen Region nordnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record