Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.date.accessioned2020-02-20T13:00:15Z
dc.date.available2020-02-20T13:00:15Z
dc.date.created2017-05-05T13:22:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2418-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642965
dc.description.abstractThomassen, J. 2012. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde. - NINA Rapport 823. 74 s. Sentrale ressurspersoner i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde, var samlet til et dialogseminar om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Ålesund 29. februar – 1. mars 2012. Hensikten med samlingen var å arbeide med status, påvirkningsfaktorer, trender og anbefalinger omkring vannforekomster i kommunene. En slik gjennomgang og prioritering av utfordringer vil gi en bedre forutsetning for å prioritere tiltak og si noe om hva man ønsker skal skje i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden i framtida. Med Ålesund og Sula som pilotkommuner vil Direktoratet for naturforvaltning bruke erfaringene fra dette dialogseminaret som eksempel for andre kommuner og vannområder. Seminaret var todelt. Første del besto av flere foredrag hvor eksisterende kunnskap om en del sentrale tema ble presentert og diskutert. Hensikten var å etablere en plattform for seminarets dialogdel. Andre del, dialogen, foregikk etter en velutprøvd metode (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM) hvor deltakerne jobbet med utvalgte tema i grupper og presenterte resultatene i plenum. Gjennom AEAM-tilnærmingen oppnås en målrettet fokusering på de mest relevante tema for vannområdet, samtidig som alle valg i prioritering mellom temaene dokumenteres. Hovedtanken er å fokusere systematisk på relevante tema for beslutningstakere gjennom kommunikasjon mellom ressurspersoner som representerer ulike interesser i vannområdet. Deltakerne vurderte og prioriterte de viktigste fokustema og påvirkningsfaktorer i vannområdet, og klarla sammenhenger mellom prioriterte fokustema og påvirkningsfaktorer (årsak-virkningskart). Årsak- virkningskartene ga grunnlag for formulering av virkningshypoteser som igjen var grunnlaget for en rekke anbefalinger om videre kunnskapsinnhenting, overvåking og forvaltningstiltak. Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden ble inndelt i 4 delområder. Deltakerne ble inndelt i 4 grupper som hver jobbet med ett av delområdene. De viktigste påvirkningsfaktorene i området ble vurdert til å være forurenset grunn i sjø og på land, avløpsvann fra kommune og industri og avrenning fra fyllinger. Den marine næringskjeden, vannkvalitet, bioakkumulering, fiskeindustri og friluftsliv/rekreasjon ble trukket fram som viktige fokustema. alt 11 årsak-virkningskart ble laget. Mange anbefalinger ble gitt, bl.a.: • Ny kunnskapsinnhenting: Bedre kartlegging og kildesporing av forurensing, undersøkelser av bioakkumulering i næringskjedene og utvikling av rensesystem for spylevann i småbåthavner. • Overvåking: Prøvetaking og måling av utvasking av miljøgifter fra sedimenter, overvåking av utslipp fra prosessindustri og fiskeforedling, overvåking av avrenning fra kommunale deponi, overvåking av vannkvalitet i Ellingsøyfjorden • Forvaltningstiltak: Sikre fyllingsfronten på deponi (Åregjerdet), kjemisk rensing av kommunalt avløp, innføre best mulige teknologi for rensing av avløpsvann fra prosessindustrien, mudring – tildekking – skjerming av forurensede sedimenter. dialogseminar, vannforskriften, Nordre Sunnmøre vannområde, Ålesund kommune, Sula kommune, Dialogue workshop, Water Framework Directive, Northern Sunnmøre waterdistrict, Ålesund municipality, Sula municipalitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;823
dc.titleVesentlige vannforvaltningsspørsmål. Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden. Nordre Sunnmøre vannområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.identifier.cristin1468441
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record