Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauknes, Tom Rune
dc.contributor.authorLarsen, Yngvar
dc.contributor.authorHøgda, Kjell-Arild
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorHofgaard, Annika
dc.date.accessioned2020-02-20T12:11:19Z
dc.date.available2020-02-20T12:11:19Z
dc.date.created2012-05-31T09:25:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2398-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642913
dc.description.abstractLauknes, T.R., Larsen, Y., Høgda, K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A. 2012. Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking. – NINA Rapport 803. 38 s. Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med høy romlig oppløsning og syntetisk aperture radar data viser at slike data er anvendelige for å overvåke palsmyr i Nord-Norge. Bruk av fly- og satellittbilder med høy romlig oppløsning viste endringer i palsmyrene som for eksempel reduksjon i palsformasjoner og økt vannareal (tjern og pøler). Nye palser lot seg detektere, men disse kan lett bli forvekslet med myr dominert av starr (Carex spp.) og myrullarter (Eriophorum spp.). Vi trenger nye multispektrale opptak for bedre kartlegging av denne type pals. En egnethetsstudie av radarinterferometri (InSAR) av syntetisk aperture radarbilder (SAR) viste at ALOS PALSAR (L-band) var bedre egnet enn ENVISAT ASAR (C-band) til å kartlegge bevegelser i palsmyra, men på grunn av et begrenset antall bilder til disposisjon kan det ikke trekkes endelige konklusjoner. Bruk av radarbasert interferometri (InSAR) er lovende og kan trolig brukes over større geografiske områder for å påvise hvordan palsmyrene endres. Vi foreslår et oppfølgende studium som omfatter C-, L- og X band InSAR, samt videre utvikling av metodikk der bruk av flybilder og optiske (multispektrale) satellittbilder inngår. Vi har i diskusjonen også behandlet andre overvåkingsmuligheter som laserskanning og avansert sensorteknologi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;803
dc.titleBruk av fjernmåling i palsmyrovervåkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.identifier.cristin927119
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for Naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel