Show simple item record

dc.contributor.authorFauchald, Per
dc.date.accessioned2020-02-20T11:45:43Z
dc.date.available2020-02-20T11:45:43Z
dc.date.created2012-01-31T12:09:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2381-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642887
dc.description.abstractFauchald P. 2011. Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. – NINA Rapport 786. 33 s. Denne rapporten oppsummerer åpent hav arbeidet i SEAPOP fra 2005 til 2011. Datagrunnlag og metodikk presenteres og diskuteres i detalj. Noen viktige resultater presenteres, og det gis anbefalinger for videre arbeid. Gjennom datainnsamling og metodeutvikling, har åpent hav studiene generert et unikt kartgrunnlag over utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. Dette kartgrunnlaget brukes i planarbeidet for økosystemforvaltning, i arealforvaltning og i risikovurderinger av petroleumsvirksomhet. Åpent hav undersøkelsene har også vært sentrale for studier som integrerer sjøfugl som en del av de marine økosystemene. Spesifikt har undersøkelsene gitt svar på hvordan sjøfugl er fordelt i forhold til andre økosystemkomponenter, hvordan sjøfugl interagerer med sine byttedyr og hvordan endringer i det marine miljøet påvirker tallrikhet av sjøfugl i åpent hav. Kartlegging av sjøfugl i åpent hav krever ekstensive tokt over gjentatte år, og dedikerte sjøfugltokt er derfor lite kostnadseffektivt. Det anbefales at man viderefører opportunistisk deltagelse på tokt for å dekke områder og sesonger med dårlig dekning. Dette gjelder spesielt Norskehavet i vinterhalvåret. Videre bør man, i samarbeid med de andre nordsjølandene, legge en plan for oppdatering av datagrunnlaget i Nordsjøen. For å undersøke hvordan klima og tilgang på byttedyr påvirker endringer i tallrikhet og utbredelse av sjøfugl i Barentshavet, blir det anbefalt at tidsserien mht telling av sjøfugl på Havforskningsinstituttets økosystemtokt videreføres. For å avgrense bestandene av sjøfugl i åpent hav og for å bedre forståelsen av hvordan bestandsutvikling og demografi er knyttet til endringer i de marine økosystemene, anbefales det at man utvikler et koordinert prosjekt hvor man undersøker sjøfugls vandringsmønster utenom hekkesesongen ved hjelp av lysloggere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;786
dc.titleSjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.identifier.cristin900942
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record