Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorFangel, Kirstin
dc.contributor.authorFlyen, Anne Cathrine
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.date.accessioned2020-02-20T11:42:51Z
dc.date.available2020-02-20T11:42:51Z
dc.date.created2012-03-01T12:49:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2380-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642884
dc.description.abstractHagen, D., Eide, N.E., Fangel, K., Flyen A.C. & Vistad, O.I. 2012. Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?”. NINA Rapport 785. 110 s + vedlegg. Det er stor kunnskapsmangel knyttet til effekter av menneskelig aktivitet på Svalbards natur og kulturmiljø og hvordan eventuell negativ påvirkning skal håndteres. Det bør være et ideal å komme mest mulig bort fra en ”føre-var”-forvaltning og over til en kunnskapsbasert forvaltning. Forvaltningen trenger legitimitet og aksept for sine beslutninger; det forsterker behovet for faglig kunnskap som grunnlag for avgjørelser og prioriteringer. Samtidig er det en illusjon å tro at faglig kunnskap alltid kan gi tilstrekkelige svar for forvaltningen. Det vil alltid oppstå behov for ny kunnskap og det vil aldri være mulig å vite ”alt”. Naturforvaltning vil også være et verdivalg fordi ulike politiske mål skal realiseres. Målsettingen for prosjektet er å gi forvaltninga kunnskap og verktøy som skal gjøre det lettere å vurdere sårbarheten på enkeltlokaliteter, og som kan danne et helhetlig miljøfaglig grunnlag for å vurdere behovet for eventuelle ferdselsreguleringer. Prosjektet har fire tema: selve ferdselen (hvordan ferdselen foregår, hvem som ferdes og brukernes preferanser), vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Prosjektet utnytter samspillet mellom eksisterende kunnskap og innhenting av ny kunnskap, i tillegg til at kunnskap innenfor ulike fagfelt kobles på ny måte. Vi har valgt å avgrense fokuset til kystcruiseturismen og turisters ferdsel på ilandstigningslokaliteter. Prosjektet besøkte over 30 lokaliteter på vestkysten av Svalbard gjennom feltsesongene 2008-2010.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;785
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/785.pdf
dc.titleSårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?”nb_NO
dc.title.alternativeVulnerability assessment and use of visitor sites in Svalbard. Final report from the research project “Environmental impact from human use?”nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.identifier.cristin912953
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record