Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2020-02-20T11:24:15Z
dc.date.available2020-02-20T11:24:15Z
dc.date.created2013-08-22T09:05:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2373-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642876
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Johnsen, T.V. 2012. Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 778. 29 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 i Skibotndalen, har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for naturmiljø (fauna og vegetasjon). Første del av oppdaget ble gjennomført i 2010. Det er registrert med sikkerhet 139 karplantearter i plan- og influensområdene mellom Perskogen og Didnojohka. To truete naturtyper; ”Bekkekløft og bergvegg” og ”Sørvendt berg og ras-mark” ble funnet i plan- og influensområdet, men det er ikke funnet rødlisteplanter her. Samlet vurderes derfor floraen og vegetasjonen å være av liten verdi til middels verdi. Det er registrert med sikkerhet 51 fuglearter og 11 pattedyrarter i plan- og influensområdet mellom Perskogen og Didnojohka. Av de registrerte artene er det henholdsvis 8 og 2 rødlistede fugle- og pattedyrarter. Samlet viltvekt er satt til 4, det vil si et område av nasjonal verdi. Den terrestriske faunaen er vurdert til å være av stor verdi. Samlet vurderes verneverdiene i plan- og influensområdet på strekningen til stor verdi. Konsekvensene av planlagte tiltak er vurdert til middels-stor negativ for anleggsfasen, og ubetydelig - liten negativ i driftsfasen. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;778
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/778.pdf
dc.titleVegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.identifier.cristin1044530
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record