Show simple item record

dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorSolevåg, Per Kristian
dc.date.accessioned2020-02-20T11:13:47Z
dc.date.available2020-02-20T11:13:47Z
dc.date.created2012-03-15T12:34:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2363-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642868
dc.description.abstractØdegaard, F. & Solevåg, P.K. 2011. Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud – NINA Rapport 769, 30 s. Det er utført kartlegging av biologisk mangfold i delvis tresatt rasmark utenfor Nestunnelen langs E16 i Hole i Buskerud. Området er definert som kalklindeskog som er en utvalgt naturtype i henhold til den nye naturmangfoldloven. Prosjektet besto av tre deler: kartlegging av vedlevende og varmekjære biller, kartlegging av broddveps og treslagskartlegging. Det ble påvist totalt 113 arter av biller og 100 arter av broddveps. Av disse står 20 arter på rødlista for arter 2010 og i tillegg ble det funnet av to arter som tidligere ikke er påvist i Norge. Dette gjelder trebukken Chlorphorus herbstii og gullvepsen Omalus biaccinctus. Flertallet av artene som ble funnet er knyttet til livsmedier i død ved. Treslagskartleggingen viser at skogen domineres av lind, men med hyppige av innslag av både ask, eik, lønn, hassel, bjørk, selje, gran og furu. Hele området preges av relativt mye død ved som er mer eller mindre konsentrert. Rikelig og stabil tilgang på soleksponert lindeved er avgjørende for den marginale forekomsten av trebukken Chlorophorus herbstii. Resultatet av kartleggingen bekrefter at området er meget interessant entomologisk, noe som kan tilskrives kombinasjonen av vestvendt eksponering av delvis tresatt rasmark med mye død ved som danner en rekke viktige livsmedier for varmekjære insekter. De aktuelle naturtypenes geografiske plassering og store utstrekning i området er også viktig. Behovet for videre kartlegging i området vurderes som fortsatt stort.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorskinstitutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;769
dc.titleBiologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerudnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.identifier.cristin915196
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record