Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrand, Rita
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.date.accessioned2020-02-20T10:04:55Z
dc.date.available2020-02-20T10:04:55Z
dc.date.created2012-03-14T12:25:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2349-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642837
dc.description.abstractStrand, R. & Finstad, B. 2011. Experimental Atlantic salmon smolt production and release in the River Halselva and the River Alta - 2010. – NINA Rapport 758. 35 pp. Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk for å forbedre produksjons- og utsettingsmetoder, undersøke utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. De siste årene har vi lagt sterkere vekt på produksjonsbetingelsene i anlegget i forsøk på å forbedre skadegraden på fiske. I den forbindelse holder vi på å legge om produksjonen fra å produsere ettårig til toårig smolt. Toårig laksesmolt som ble utsatt i 2010 fikk for god vekst og smoltifiserte derfor i stor grad tidlig i andre vekstsesong og pådro seg skjelltap i desmoltifiseringsprosessen. For toårig smolt var skadegraden fremdeles for høy, og det ser ikke ut som at det har vært merkbar forbedring på 08-årgangen i forhold til 07-årgangen. Sjøvannstestene viste at laksesmolten hadde god sjøvannstoleranse ved utsetting i Altaelva i begynnelsen av juli. Imidlertid viste det seg at allerede i slutten av mai var laksesmolten sjøvannstolerant, men en del desmoltifiserte. Toårig sjøørret ble satt ut i uke 25, og målingene viste at bare 85 % regulerte godt uka før, men at all fisk regulerte godt ved utsetting. Toåring røye ble satt ut i uke 25, og 94 % av alle individene var sjøvannstilpasset ved utsetting. Laksesmolt viser stressresponser i form av ubalanse i klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. Siden det er vist at håving påfører fisken et betydelig stressnivå, ble det forsøkt en fiskepumpe til å overføre fisken fra kar i anlegg til transportkar. Resultatene fra dette forsøket viste ingen forventet stressreduksjon ved bruk av fiskepumpe. Gjenfangstene av smålaks i Altaelva i 2010 var høyere enn for de tre foregående årene. Andelen små-, mellom- og storlaks har variert mye fra utsettingene i 2002 til 2007. Smålaksen har variert mellom 34 og 70 %, mens storlaksen tilsvarende mellom 20 og 63 %. Andelen mellomlaks har vært lav alle år (3 -18 %). Gjenfangstratene for anleggsprodusert smolt utsatt i Halselva og vill merket smolt fra Halselva var lave.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;758
dc.titleSmoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.identifier.cristin914977
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel