Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.date.accessioned2020-02-20T09:54:57Z
dc.date.available2020-02-20T09:54:57Z
dc.date.created2012-03-20T12:04:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2346-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642823
dc.description.abstractWold, L. C., Vistad, O. I. & Skår, M. (2012). Forholdet mellom allmennhetens tilgang og privatlivets fred i bebygde strandområder – Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i Saltnes, Råde kommune - NINA Rapport 756. 36 s + vedlegg. Rapporten presenterer hovedfunn fra spørreundersøkelser blant 4 ulike grupper som bruker strandsona i Saltnes, Råde kommune. Brukergruppene er lokalbefolkning, hytteeiere, campinggjester og dagsbesøkende til Saltholmen. Rapporten gir mest plass til de tre første gruppene, siden de har fylt ut langt mer omfattende spørreskjema enn de dagsbesøkende. Ambisjonen med rapporten er først og fremst å presentere undersøkelsesmetodene og dokumentere bredden av resultater. Vi har valgt en kort, beskrivende og ganske detaljrik presentasjon, uten å diskutere resultatene. Det er fordi flere tema fra undersøkelsene blir både presentert og diskutert i egne artikler. Rapporten viser resultater på tre nivå: for respondentene samlet, særtrekk ved hver av og sammenligning av brukergruppene, samt særtrekk og sammenligning av respondenter som har hus/hytte ved strandkanten og de som ikke har det (sistnevnte gruppe inkluderer campinggjestene). Rapporten presenterer hvordan respondentene vurderer og opplever forhold knyttet til følgende to aspekt: 1. allmennhetens bruk og opplevelse av tilgang til strandsona 2. beskyttelse av privatlivets fred for beboere (inkludert hytteeiere) i strandsona De aller fleste respondentene oppgir at de bruker strandsona i Saltnes i fritida og de viktigste aktivitetene er avslapping i strandkanten, bading/soling, gåturer og båtbruk/fiske. Vi har tatt utgangspunkt i fire strand-/bruksområder i Saltnes: de to offentlige friområdene Saltholmen og Ellingstranda, den merkede kyststien, og resten av strandstrekningen mellom Saltholmen og Makrellrød (privat). Ellingstranda brukes lite, mens de øvrige tre områdene blir brukt en del, (målt på en skala fra 1 (aldri) til 5 (svært mye)). Lokalbefolkningen bruker områdene mer enn hytteeiere og campinggjester. De to offentlige friområdene både brukes mer og har større betydning for de som ikke har bolig eller hytte i strandkanten, enn for de som har det. Kyststien og strandkanten i Saltnes ser ut til å være likeverdige turruter for respondentene samlet, men campinggjestene foretrekker kyststien i noe større grad enn lokalbefolkningen. Respondentene opplever det som middels lett/vanskelig å komme seg ned til strandstrekningen mellom Saltholmen og Makrellrød, men mulighetene for å gå tur langs, og å oppholde seg i strandkanten (bading/soling m.m.) oppleves noe verre. Campinggjesten er den gruppa som synes mulighetene for opphold er dårligst. Ikke overraskende mener de som har hus/hytte med strandlinje at både tilgjengeligheten til, og mulighetene for både opphold og ferdsel er bedre enn de som ikke har eiendom med strandlinje. Blant alle respondentene mener 6 av 8 at de har lovlig rett til å ferdes langs denne private strandstrekningen, mens bare 1 av 8 mener de har lovlig rett til å oppholde seg (soling, bading m.m) på samme strekningen. Samlet sett opplever respondentene det å gå nær hus/hytter langs stranda mellom Saltholmen og Makrellrød som mer ubehagelig enn å passere nær sjøbuene på Saltholmen. Ubehaget er større når hus/hytter/sjøbuer er i bruk enn når de er folketomme. Lokalbefolkningen synes det er greiere å gå nær folketomme bygninger enn de to øvrige brukergruppene, men når hus/hytter/sjøbuer er i bruk så synes alle brukergruppene det er like ubehagelig. Respondentene mener at de som ferdes i strandkanten bør holde større avstand når de kommer nær hus/hytter langs stranda mellom Saltholmen og Makrellrød, enn når de kommer nær ei sjøbu på Saltholmen. Respondentene mener også (i gjennomsnitt) at de besøkende bør holde dobbelt så stor avstand til hus/hytte/sjøbu når de slår seg ned (bading, soling m.m.) sammenligna med når de «bare» går forbi. Strandkantbeboere mener at forbipasserende bør holde større avstand når de går forbi hus/hytter, enn det ikke-strandkantboere mener.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;756
dc.titleForholdet mellom allmennhetens tilgang og privatlivets fred i bebygde strandområder. Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i Saltnes, Råde kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.identifier.cristin916042
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record