Show simple item record

dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.date.accessioned2020-02-20T09:31:17Z
dc.date.available2020-02-20T09:31:17Z
dc.date.created2012-03-15T10:23:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2336-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642787
dc.description.abstractThorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2010. - NINA Rapport 747: 1-32. Undersøkelser av beskatningsrater og bestandsstørrelse i Namsenvassdraget ble gjennomført i 2007, 2008 og 2010. Laks ble fanget for merking i kilenøter Namsfjorden og merket med Lea-merker (alle år) og radiosendere (kun i 2010). Lea-merker er små, nummererte plastmerker som ble festet nedenfor ryggfinnen til fisken. Den eneste informasjonen som ble innhentet om fisken etter merking med Lea-merker, var opplysninger fra fiskere om eventuelle gjenfangster. For de radiomerkede fiskene ble vandring og oppholdssteder registrert når de passerte automatiske lyttestasjoner ved Steinan og Lilleøen (9,3 og 17,0 km oppstrøms fra munningen av Namsen), samt ved manuell peiling fra bil annenhver uke fram til gyteperioden i slutten av oktober. Prosjektet hadde som formål å undersøke: 1. Beskatningsrater og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget. 2. Hvor stor andel av gjenfangster i elva som ble rapportert. Et sikrere tall på rapporteringsprosent reduserer usikkerheten ved beregning av beskatningsrater basert på merking og gjenfangst. 3. Hvor stor andel av laks merket i Namsfjorden som vandret opp i Namsenvassdraget og andre nærliggende vassdrag. 4. Hvor lang tid laksen oppholdt seg i elva før de ble fanget. I løpet av de tre undersøkelsesårene ble til sammen 1130 laks merket, hvorav 1041 med Lea-merker og 89 med radiosendere. Av disse ble 1030 identifisert som villaks på vei inn til gyting, hvorav 941 med Lea-merker og 89 med radiosendere. Videre ble det merket 35 ville vinterstøinger, 53 rømt oppdrettslaks og 12 laks av usikker opprinnelse. Beskatningsraten for radiomerket laks som vandret opp i Namsenvassdraget i 2010, var mellom 22 og 29 % (13-17 av 58 laks ble fanget av sportsfiskere). Beskatningsraten oppgis som et intervall, fordi fire radiomerkede laks forsvant fra Namsen før fiskesesongen var slutt uten at det ble registrert ved de automatiske loggerne at de vandret ut i sjøen igjen. Dette er mest sannsynlig urapporterte gjenfangster, selv om for eksempel teknisk feil ved senderne ikke kan utelukkes. Resultatene viser dermed at minst 76 % av gjenfangstene av radiomerkede laks ble rapportert. Beregnede beskatningsrater var relativt like enten man legger radiomerkingen eller Leamerkingen til grunn. Hvis vi antar at 76 % av gjenfangstene i elva ble rapportert, så var beskatningsraten for Lea-merket villaks i Namsenvassdraget 23 % i 2007, 25 % i 2008 og 18 % i 2010. Hvis vi på samme måte som i tidligere undersøkelser antar at mellom 50 og 70 % av gjenfangstene ble rapportert, så var beskatningsratene for Lea-merket villaks 26- 38 % i 2007, 28-40 % i 2008 og 20-29 % i 2010. Beskatningsratene varierte altså relativt lite mellom år, og var dessuten på samme nivå som funnet ved merkeundersøkelser i 1993-1995.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;747
dc.titleBeskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.identifier.cristin915143
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record