Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorRognerud, Sigurd
dc.contributor.authorLinløkken, Arne
dc.contributor.authorWærvågen, Svein Birger
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.date.accessioned2020-02-20T08:20:56Z
dc.date.available2020-02-20T08:20:56Z
dc.date.created2011-11-04T14:03:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2307-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642721
dc.description.abstractJohnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltak - NINA Rapport 720. 47 s. + vedlegg. Savalen er en av de første innsjøene i Glommas nedbørfelt som er regulert. Allerede i 1924 ble den første reguleringen gjennomført med bygging av Sivilla kraftverk. I 1966 ble det gitt konsesjon for en ny regulering på 4,7 m. Denne reguleringen ble delvis gjennomført i 1971, da Savalen ble regulert med tre meter, mens den fulle reguleringshøyden på 4,7 meter ble utnyttet fullt ut fra og med 1976. Som avbøtende tiltak etter reguleringen er regulant pålagt å sette ut 6000 tosomrig ørret årlig. Undersøkelse av fiskesamfunnet både før og etter de ulike reguleringene har avdekket store svingninger i bestandsstørrelse og vekstmønster for både røye og ørret, samt store endringer i innslaget av viktige næringsdyr som marflo og skjoldkreps. Undersøkelser gjennomført etter siste regulering i 1976, viser imidlertid et relativt likt bilde av fiskesamfunnet. Siste større undersøkelse i Savalen ble gjennomført i 2000/2001, og det var derfor ønskelig at det ble gjennomført en ny undersøkelse i 2010. Hensikten med denne undersøkelsen har vært å: • gi en generell beskrivelse av fiskesamfunnet i Savalen • skaffe grunnlag for en evaluering av dagens utsettingspålegg • beskrive og vurdere naturlig rekruttering av ørret i tilløpsbekkene • gi en oversikt over mulige tiltak for en bedre forvaltning av fiskebestandene i Savalen Sammenlignet med de andre undersøkelsene som er gjennomført etter siste regulering i 1976, synes det som fiskesamfunnet i Savalen i relativt liten grad har endret seg. Både ørret- og røyebestanden synes å være tynne, og individer av begge arter har god årlig tilvekst og er av god kvalitet. Det var betydelige forskjeller i habitatbruken til ørret og røye. I bunnære grunne områder dominerte ørret og ørekyt, mens røye dominerte langs bunnen i dypere områder og i de frie vannmasser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;720
dc.titleFiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.identifier.cristin850432
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record