Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.date.accessioned2020-02-20T07:25:24Z
dc.date.available2020-02-20T07:25:24Z
dc.date.created2017-04-18T13:47:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2290-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642702
dc.description.abstractAndersen, O., Gundersen, V. & L. C. Wold. 2010. Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010 - Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser – NINA Rapport 703. 60 s. Rapporten beskriver resultatene fra ferdselsundersøkelser gjennomført sommeren 2010 i Nordfjella villreinområde. Materialet er samlet inn ved hjelp av 3 ulike metoder: 1) 28 registreringskasser spredt over hele området ga til sammen 4209 spørreskjemaer som ble utfylt av de besøkende på stedet (”kasseundersøkelsen), 2) oppfølgende undersøkelse med utgangspunkt i 1976 e-postadresser samlet inn fra registreringskassene, og 3) 11 ferdseltellere som til sammen registrerte 63041 passeringer. Hensikten med denne rapporten er å gi en oversiktlig presentasjon av materialet. For mer inngående analyser og kartpresentasjon vises til Wold m. fl. (2011). Ferdselstellerne Ferdselstellerne viser et generelt trekk ved at intensiteten tar seg suksessivt opp fra snøen smelter i slutten av juni til at ferdselen når høyeste intensitet i månedskiftet juli-august. Deretter reduseres ferdselen forholdsvis raskt til ca. 10. august. Etter denne datoen og utover høsten er det stor utfart i helgene, men ellers lite utfart. Helgeutfarten er spesiell fremtredende langs Rallarvegen, ut fra Prestholtseter og også på strekningen Finse – Geiteryggen i august – september. Kasseundersøkelsen Resultatene fra registreringskassene viser at om lag 80% av de besøkende til Nordfjella er nordmenn, mens tyskere, dansker, nederlendere og svensker utgjør til sammen 13%. Andel førstegangsbesøkende i Nordfjella var på 35%. I alt 57 % av de besøkende er på dagstur til fots, mens 33% gikk på flerdagers tur til fots. Flerdagersturen varte i gjennomsnitt 3,5 dager. Dagsturen varighet var i gjennomsnitt på 4,6 timer. Hele 83% av de besøkende oppgir at de hovedsakelig følger merkede stier. Gjennomsnittlig størrelse på turfølget var på 3,1 personer. Kun 65 respondenter oppgir at de var med på organisert tur. Hele 61% opplyser at de overnatter i nærområdet, mens 10% av de som registrerte seg bor i tilgrensende kommuner. De besøkende er positive til enkel tilrettelegging av stier og god skilting underveis. Etterundersøkelsen I alt fikk vi inn 547 svar i etterundersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 38%. Representativiteten vurderes å være meget god når det kjønn, aldersklasser og purismegrad, men vi finner en reduksjon på henholdsvis 16 og 20% for førstegangsbesøkende kvinner og menn i etterundersøkelsen sammenlignet med kasseundersøkelsen. Etterundersøkelsen bekrefter og utdyper funnene fra registreringskassene. De fleste besøkende var på dagstur eller flerdagers overnatting i private hytter, turisthytter eller hotell. Både nordmenn og utlendinger følger hovedsakelig merka stier i Nord-fjella, henholdsvis 86% og 93% ferdes alltid eller ofte langs merka stier. Materialet tyder på at kanaliseringseffekten er enda sterkere i skiløyper vinterstid. Vi har samlet inn og oppsummert mer enn 300 beskrivelser for hvorfor folk i noen tilfeller velger å gå utenfor sti / løyper. Mer enn ni av ti besøkende gikk fotturer, og 30% gikk på toppturer, begge typer vandring foregikk langs merka stier. Hele 18% av de besøkende bedrev fiske i Nordfjella i 2010. Resultatene viser også at 16% bedrev sykling og 16% holdt på med bærplukking. Det er fortsatt mer vanlig at de be-søkende har med seg kart, fremfor GPS. Dette gjelder hele året, både for norske og utenlandske besøkende. NØKKELORD : Nordfjella villreinområde, friluftsliv, turisme, ferdsel, selvregistrering spørreundersøkelse, internettundersøkelse, Nordfjella villreinområde, outdoor recreation, tourism, traffic, self-registration, survey, Web-based surveynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;703
dc.titleFerdsel i Nordfjella sommeren 2010. Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.identifier.cristin1465291
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel