Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorJonsson, Bror
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.date.accessioned2020-02-19T14:48:52Z
dc.date.available2020-02-19T14:48:52Z
dc.date.created2012-03-15T14:14:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2274-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642670
dc.description.abstractFinstad, B., Ulvan, E.M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689. 53 s. Prosjektets formål har vært å undersøke mulighetene for, og foreslå et nasjonalt overvåkings- og rapporteringssystem for bestandsovervåkning av sjøørret. Forslaget omfatter lokaliteter, valg av livshistoriestadier, metoder og overvåkningsparametre. Forslaget er primært basert på eksisterende informasjon, allerede innsamlede data og biologiske materialer. Mangler i dagens overvåkning har blitt påpekt og supplerende aktiviteter har blitt foreslått. Forslaget til overvåkningssystem inneholder følgende elementer: • Intensiv overvåkning på få lokaliteter • Ekstensiv overvåkning på mange lokaliteter (enkle undersøkelser) • Problemrettet kunnskapsinnhenting Overvåkingsserier av fiskebestander viser stor mellomårlig variasjon, og det er ofte behov for mange års innsamling før bestandsendringer kan påvises. Vi anbefaler derfor ikke innsamling av overvåkingsdata sjeldnere enn én gang i året, og anbefaler derfor å definere ekstensiv overvåking som bruk av enklere metoder og mindre omfattende datainnsamling, i stedet for en sjeldnere datainnsamling. I begge tilfellene må det være en geografisk spredning mellom lokalitetene for å fange opp endringer i miljøet langs Norskekysten som for eksempel klimaendringer, miljøgifter og forurensninger, byttedyrtilgjengelighet og effekter av fiskeoppdrett. Et konkret forslag til overvåkingssystem for sjøørret har blitt utarbeidet på grunnlag av biologiske, metodiske og økonomiske vurderinger. Vi har tatt utgangspunkt i at det vil være nødvendig å gjøre prioriteringer innenfor begrensede økonomiske ressurser. Vi har prioritert overvåking med metoder som benyttes i overvåking av sjøørret samt noe ny metodikkuttesting. Vi anbefaler først og fremst å bruke tilgjengelige midler på å etablere overvåking med kjente metoder. Framtidig ny kunnskap om andre metoder kan endre en slik prioritering, og det er stort behov for å sette av ressurser til utprøving og testing av nye overvåkingsmetoder. Disse metodene har på sikt potensial til å bidra til effektiv og omfattende bestandsovervåking og ny kunnskap. Overvåking av sjøørret i norske vassdrag bør samordnes med overvåking av sjøørret i sjøen. Intensiv overvåking En intensiv overvåking med registrering av all opp- og nedvandrende sjøørret i samme vassdrag gir de beste overvåkingsdataene, men er en svært ressurskrevende og kostbar metode. Vi foreslår derfor å gjennomføre en slik overvåking i opp til fem vassdrag, fortrinnsvis i Imsa ved Sandnes i Rogaland, Guddalselva i Hardangerfjorden i Hordland og i Halselva ved Talvik i Finnmark, der det allerede er installert Wolf-feller nær elvemunningen og hvor all ned- og oppvandrende fisk fanges. Ved disse tre lokalitetene finnes det allerede etablerte tidsserier for overvåking av sjøørret. I tillegg foreslås det å etablere intensiv overvåking i ett vassdrag i Midt-Norge og ett vassdrag i Nordland for å skape en god geografisk spredning av overvåkingslokalitetene. Videre foreslås det å inkludere intensiv overvåking ved utvalgte sjøstasjoner, knytte denne type overvåking opp mot nasjonal lakslusovervåking og om mulig utprøving av storruser som overvåkningsmetodikk i sjøen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;689
dc.titleForslag til overvåkingssystem for sjøørretnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning (NINA) Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.identifier.cristin915272
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel