Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.date.accessioned2020-02-19T14:22:59Z
dc.date.available2020-02-19T14:22:59Z
dc.date.created2017-04-21T11:44:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2263-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642658
dc.description.abstractJohnsen, S. I., Andersen, O. & Kraabøl, M. 2011. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2010 - Miljøoppfølging av gyteområder ved Svanfoss og Ertesekken – NINA Rapport 679. 19 s. Glomma Kraftproduksjon (GKP) fikk tillatelse til en midlertidig heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftstasjon i perioden 1.09 – 31.12 i en prøveperiode på tre år (2008 – 2010) ved vannføringer < 600 m3sek-1. I den forbindelse fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag gjennomføre et miljøoppfølgingsprogram for fisk. Med anbefalinger fra tidligere konsekvensvurdering innebar dette en overvåking av tidligere registrerte gyteområder ved Svanfoss/Ertesekken i Vorma. For å vurdere om vannstandshevingen ville påvirke gyteområdene, ble det ved Svanfossen og ved Ertesekken gjennomført dykkeundersøkelser på tidligere registrerte gytelokaliteter. Dette ble gjort i hvert av årene i prøveperioden. Denne rapporten oppsummerer undersøkelsene i perioden 2008-2010. Resultatene fra våre undersøkelser gir ingen tydelig indikasjon på økt grad av sedimentasjon av leire og andre partikler i hulrom i bunnsubstratet. En eventuell nedslamming i dette området vil trolig være en langsom prosess. Videre er det store variasjoner i vannføring og sedimentasjonsgrad fra år til år. Det er derfor usikkert om eventuelle endringer i løpet av den tre år (i praksis to år, da overvannet ikke ble hevet i 2010) lange prøveperioden skyldes vannstandsøkningen ved vannføringer under 600 m3/s i perioden sept. – des., eller naturlige fluviale forhold. Vannstandsøkningen ved Svanfoss er beskjeden (ca 15-18 cm) og kun ved lav vannføring. Trolig vil en eventuell økt sedimentasjon i denne perioden vaskes vekk under flomperioder med svært stor vannføring. Men uansett kan det være behov for oppfølgende undersøkelser etter prøveperiodens slutt for å redusere faren for å forveksle effekter av naturlige prosesser med vannstandshevingens virkninger. Dagens bunnforhold er preget av grov grus og stein med betydelig innslag av sand som dekker det meste av hulrommene mellom steinene. Dersom leire sedimenteres i større grad på gyteområdene i undersøkelsesperioden, vil dette kunne tolkes som en indikasjon på en effekt av redusert vannhastighet som følge av hevingen av overvannet. Da det er et stort behov for å kartlegge om det fortsatt gyter ørret ved Svanfossen/Ertesekken, anbefales det i fremtiden å innlemme bruk av elfiskebåt på egnede oppvekstområder i dette området. Dette vil kunne gi ny verdifull informasjon vedrørende ungfisktetthet av både ørret og harr ved Svanfoss/Ertesekken. - Norge, Akershus, Glomma, Vorma, Rånåsfoss, ferskvannsfisk, miljøoppfølging, heving av overvann, Norway, Akershus, Glomma, Vorma, Rånåsfoss, freshwater fish, environmental follow-up programme, elevation of water levelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;679
dc.titleHeving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2010. Miljøoppfølging av gyteområder ved Svanfoss og Ertesekkennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.identifier.cristin1465913
dc.relation.projectAndre: Glomma Kraftproduksjon ASnb_NO
dc.relation.projectAndre: Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)nb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record