Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.contributor.authorSkar, Birgitte
dc.contributor.authorRisan, Thomas
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.contributor.authorJerpåsen, Gro Bjørnstad
dc.contributor.authorHarvold, Kjell
dc.contributor.authorNæss, Camilla
dc.contributor.authorLarsen, Kari Ch.
dc.contributor.authorKelman, Ilan
dc.contributor.authorBruteig, Inga Elise
dc.contributor.authorFageraas, Knut
dc.date.accessioned2020-02-19T13:07:51Z
dc.date.available2020-02-19T13:07:51Z
dc.date.created2012-03-19T09:08:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2234-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642610
dc.description.abstractThomassen, J., Linnell, J., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P. A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger – 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. – NINA Rapport 653. 80 s. "Øyfolkets fortellinger” består av 4 scenariofortellinger fra hver av øykommunene Smøla, Frøya og Vega. Scenariofortellingene er basert på resultatene fra scenarioutviklingsseminarer holdt på Smøla 14.-15. mai 2008, Frøya 12.-13. mai 2009 og Vega 23.-24. september 2008, på oppfølgingsseminarer på alle øyene i mai 2010, og komplettert med en del utfyllende tilleggstekst fra NINA og NIKU. Hovedresultatene fra seminarene var en rekke miniscenarioer laget av de lokale deltakerne (se NINA-rapport 376 (Smøla), NINA-rapport 482 (Frøya) og NINA-rapport 399 (Vega)). På samme måte som nåtida ble bestemt av valg gjort i fortida, vil framtida bestemmes av valg som gjøres nå. Mye av valgene vil dreie seg om balansen mellom bruk og vern. Det er sjelden at valg fører til ”Ole Brumm-effekter” for alle, og ofte vil valg som fører til en tilstand utelukke andre tilstander. Slike avveiinger er viktig å synliggjøre på veien mot framtida. Hver av scenariofortellingene er konsentrert omkring seks hovedtema: Samfunn (befolkning og trender, utdanning, befolkningsstruktur, velstand); Næringsvirksomhet (særlig landbruk, fiske og havbruk, men gjerne også sekundærnæringer); Transport (fastlandsforbindelse eller ikke, næringstransport, privat transport); Energisituasjonen (vindmøller på land og til havs, eventuelt også andre energitema); Landskap (natur- og kulturlandskap inkl. kulturminner og kulturmiljø, fugler, dyr, økosystem, biotoper, habitater og verneområder) og Turisme (geoturisme, fisketurisme, rekreasjon, jakt og friluftsliv). Som ellers i verden er det også slik på de tre øyene at det er vanskelig å beskrive verden i svart-hvitt. Fortellingene inneholder variasjoner over mengden vern og mengden bruk og spenningen mellom nasjonale og lokale interesser og drivkrefter. Vi har forsøkt å beholde så mye som mulig av øyfolkets utforskning og betraktninger av framtidas muligheter, gitt dagens lokale forhold og trender. Utforskning av muligheter basert på selvdefinerte usikre drivere er ment å være en kreativ prosess. Det ble det da også på alle øyene, og fantasien fikk spillerom. Ettersom scenariobygging ikke baseres på prediksjoner (framskrivninger av sannsynlig utvikling basert på tidligere trender) har vi valgt å beholde mye av øyfolkets kreativitet i fortellingene, men vi har valgt å anonymisere lokale personer. Mange forhold kan inkluderes i slike scenarioer, men noe av metodikken har vært å få fram tema som opptar lokalbefolkningen. Framtida vil etter all sannsynlighet ikke være enten slik den ene eller den andre scenariofortellingen beskriver, men heller bestå av elementer hentet fra flere av fortellingene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;653
dc.titleØyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Veganb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.identifier.cristin915678
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel