Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.contributor.authorHagen, Stein Erik
dc.date.accessioned2020-02-19T13:01:41Z
dc.date.available2020-02-19T13:01:41Z
dc.date.created2017-04-24T11:34:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2232-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642605
dc.description.abstractØian, H., Dervo, B. K., Andersen, O., Tangeland, T. og Hagen, S. E. 2010. Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. - NINA Rapport 651. 81 s Prosjektet INNOFINN er et brukerstyrt FoU-prosjekt om innlandsfisketurisme. Prosjektet har blitt gjennomført som et samarbeid mellom skogsamvirkene Mjøsen Skog BA, Glommen Skog BA, Viken Skog BA og Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus (prosjekteiere) og FoU in-stitusjonene Norsk institutt for naturforskning, Østlandsforskning og Skogbrukets Kursinstitutt (prosjektdeltakere). Prosjektet, som startet opp i 2006 og pågår til og med 2011, har blitt finan-siert av Norges Forskningsråd, Skogtiltaksfondet og de deltakende institusjoner. INNOFINN har som hovedmål å skaffe ny kunnskap som fremmer innovasjon, entreprenørskap, utvikling og samarbeid blant fisketurismeaktører på Østlandet. Denne rapporten tar for seg et utvalg av 8 fisketurismebedrifter på Østlandet. Her blir det satt søkelys hvordan disse er organisert og drevet med tanke på forvaltning av ressursene, samarbeidsrelasjoner, kompetanse, eierforhold, produktutvikling, kundegrunnlag og markedsføring. Videre er det i disse bedriftene gjennomført en kundeundersøkelse. Hensikten med dette er å generere kunnskap om fisketuristenes fiske- og ferievaner, hvilke forventinger de har til en fiskeferie og om hvordan utbyttet de hadde av fiskeferien i de aktuelle bedriftene sto i forhold til disse forventningene. Dersom vi ser bort fra laksefiske, har turisme i tilknytning til innlandsfiske lenge vært preget av dårlig organisering og mangel på utviklede produkter. Denne situasjonen er mange steder i landet i ferd med å endre seg, noe denne forskningsrapporten bærer bud om. Det finnes i dag en god del forskning om utviklingen innen naturbasert turisme generelt og fisketurisme spesielt. Som både myndigheter og involverte næringer selv har innsett, foreligger det likevel et behov for å se nærmere på ulike sider ved fisketurismen for å høyne kunnskapsnivået generelt og kompetansen hos ulike aktører. Hensikten er i første rekke å skape bedre kommersielle produkter og utvikle innlandsfisketurismen som en av flere ben som den naturbaserte- og bygdebaserte turismen kan basere seg på framover. INNOFINN har blitt etablert for å bidra til dette. For å nå målsetningene har det blitt etablert fem delprosjekter med fokus som er forskjellige både tematisk og faglig, men som skal sette søkelys på ulike sider ved fisketurisme som virksomhet. I tillegg til en egen formidlingsdel (blant annet i form av en egen nettside; www.innofinn.no), består prosjektet av følgende delprosjekter: • ressurser • økonomi • produkt • marked • storørret NØKKELORD : fisketurisme, innlandsfiske, fisketurismebedrifter, vertskapsrollen, ferievaner, preferanse for arter og fiskemetoder, fang og slipp, angling tourism, inland fishing, fishing tourism businesses, the tourism host role, vacation habits, preferences of species and fishing methods, catch-and-releasenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;651
dc.titleInnlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og tfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundenenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.identifier.cristin1466179
dc.relation.projectAndre: Mjøsen Skog BAnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel