Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.date.accessioned2020-02-19T07:20:54Z
dc.date.available2020-02-19T07:20:54Z
dc.date.created2017-04-10T14:09:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2183-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642424
dc.description.abstractBremset, G. 2010. Utvikling av et påleggsregister for regulerte vassdrag. Kravspesifikasjon for et brukervennlig og operativt saksbehandlingsverktøy. – NINA Rapport 606, 39 sider. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har satt i gang et prosjekt som skal utrede en mer optimal oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner. Et ledd i dette arbeidet er å utvikle et register som støtte for saksbehandlingen i miljøforvaltningen. NINA har fått i oppdrag å utvikle et operativt register for arbeid med naturforvaltningsvilkår og pålegg hjemlet i vassdragskonsesjoner. I dag foreligger det ingen oppdatert oversikt over gjelden-de pålegg og hvilke spesifikke påleggshjemler miljømyndighetene har i regulerte vassdrag. Det er flere grunner til at miljøforvaltningen har behov for å utvikle et nytt saksbehandlingsverktøy for å følge opp naturforvaltningsvilkårene i vassdragskonsesjoner: 1. Det ligger et uutnyttet potensial for bedrete miljøforhold i regulerte vannforekomster. 2. Det har de siste årene skjedd endringer i lover og regelverk, som blant annet stiller nye og strengere miljøkrav. 3. Enkelte av dagens saksbehandlingsrutiner og saksbehandlingsverktøy kan være uhensiktsmessige og tidkrevende. 4. Det har vært og vil være en sterk økning i antall vassdragssaker fram mot 2022. 5. Det finnes ingen oppdatert, nasjonal oversikt over utsettingspålegg og andre pålegg i regulerte vassdrag. 6. Miljøforvaltningen ønsker å forenkle allmennhetens innsyn i vassdragssaker. 7. Det er behov for bedre informasjonsflyt mellom ulike forvaltningsmyndigheter. Påleggsregisteret skal først og fremst være et saksbehandlingsverktøy for de aktuelle miljømyndighetene som i dag er DN og fylkesmennene. Ut over funksjonen som saksbehand-lingsverktøy bør det nye påleggsregisteret omfatte: Oversikt over vassdragskonsesjoner Oversikt over påleggshjemler i konsesjoner Oversikt over pålegg gitt med hjemmel i naturforvaltningsvilkår Løpende oversikt over pålagte utsettinger av fisk Forenklete varslingsrutiner for nye vassdragskonsesjoner Varslingsrutiner for manglende oppfølging av naturforvaltningsvilkår Varslingsrutiner for konsesjoner med revisjonsadgang Automatisk varsling til berørte myndigheter. regulerte vassdrag, vassdragskonsesjoner, pålegg, database, utredningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;606
dc.titleUtvikling av et påleggsregister for regulerte vassdrag. Kravspesifikasjon for et brukervennlig og operativt saksbehandlingsverktøynb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.identifier.cristin1464718
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record