Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.date.accessioned2020-02-18T14:15:36Z
dc.date.available2020-02-18T14:15:36Z
dc.date.created2017-04-07T14:29:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2176-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642368
dc.description.abstractAndersen, O. & Gundersen, V. 2010. Ferdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009 – NINA Rapport 599. 39 s. Rapporten beskriver resultatene fra en oppfølgende studie blant besøkende i Rondane og Dovre nasjonalparker og tilgrensende områder sommeren 2009. Denne oppfølgende studien ble gjennomført våren 2010. Av totalt 5574 personer som registrerte seg sommeren 2009, hadde 2560 notert e-post adressen sin og vi sendte spørreundersøkelsen på e-post til disse. Vi fikk 1075 svar, hvilket gir en svarprosent på 42,6 %. Representativiteten vurderes å være god på de fleste områder, med unntak av andel førstegangsbesøkende og andel kvinner blant de utenlandske besøkende. Trettien prosent av de utenlandske besøkende var førstegangsbesøkende til Rondane, mens 13 % av de norske besøkende var dette. De fleste besøkende var på dagstur eller flerdagers overnatting i private hytter, turisthytter eller hotell. Både de norske og utenlandske besøkende som registrerte seg i klasseundersøkelsen sommeren 2009 benytter Rondane mest i barmarkssesongen. Det var en mindre andel av disse som også besøkte området vinterstid. Ni av ti besøkende gikk fotturer, og 44 % gikk på toppturer, begge typer vandring foregikk langs merka stier. Hver femte besøkende syklet i området. Det mest besøkte området var Spranget- Rondvassbu. Det er fortsatt mer vanlig at de besøkende har med seg kart, fremfor GPS. Dette gjelder hele året, både for norske og utenlandske besøkende. Ni av ti norske besøkende kjente til at det var villrein i området, mens 3 av 4 utenlandske besøkende visste dette, men bare hver femte besøkende observerte villrein i løpet av 2009 og størst andel observasjoner ble gjort i barmarksperioden. De fleste besøkende søkte informasjon om området i forkant av turen, henholdsvis 60 % og 78 % for norske og utenlandske besøkende. De vanligste informasjonskildene var hjemmesiden på internett, håndbøker og via venner. Mer enn 90 % rapporterte at de fikk tak i den informasjonen de trengte i forkant av turen. Synet på forskjellige ferdselsrestriksjoner synes å være vanskeligere å forholde seg til, da svaralternativet ”vet ikke” ble hyppig brukt for alle alternativene. Den mest foretrukne informasjon og tilrettelegging i nasjonalparken var god skilting og merking av stier. De besøkende var tilfredse med tilrettelegging, service og rekreasjonsmuligheter i Rondane. Utsagnet ”det er lett å finne områder der en kan være for seg selv” fikk høyest verdi blant de tolv utsagnene knyttet til tilrettelegging og rekreasjonsmuligheter i Rondane. Blant utenlandske besøkende var det mest negative utsagnet, blant åtte utsagn knyttet til beskrivelsen av et ”idealområde” at ”du møter mange andre mennesker under turen”. Dette utsagnet ble rangert som det nest mest negative blant nordmenn. Det mest negative utsagnet blant nordmenn var ”det er tilrettelagte campingområder med toalett, bålring, ved og søppeldunker”. Det eneste utsagnet utenlandske besøkende var signifikant mer positive til enn nordmenn var ”du kan gå i timevis uten å treffe andre mennesker”. Oppland, spørreundersøkelse, rekreasjonsbruk, Rondane nasjonalpark, Oppland county, Survey, recreational use, Rondane national parknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;599
dc.titleFerdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.identifier.cristin1464434
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Opplandnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel