Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.date.accessioned2020-02-18T13:43:21Z
dc.date.available2020-02-18T13:43:21Z
dc.date.created2017-04-07T11:42:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-2169-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642343
dc.description.abstractBrandrud, T.E. & Hanssen, O. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, Kragerø kommune. – NINA Rapport 592. 41 s. Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, ved Berg museum, Kragerø, ble opprettet i 2006, med verneformål å bevare sjeldne og truete insekt- og sopparter med tilknytning i hovedsak til gamle, store trær. Verneområdet omfatter: (i) museumsparken med bl.a. en rekke svært gamle, grove og hule eike- og asketrær (ii) randområder rundt parken med bl.a. en del rik edellauvskog (lågurteikeskog og askeskog) Det ble foretatt en insektundersøkelse med fellefangst i 2009, og her ble det registrert 23 nye rødlistede insektarter for verneområdet, slik at det til nå er kjent hele 34 rødlistede arter av insekter herfra, hvorav 32 billearter. De fleste av disse artene er knyttet til hule eiker, som utgjør det aller viktigste hotspot-habitatet for truete insektarter i Norge. Berg vurderes med dette til å være en av de rikeste lokalitetene i Norge for insektfauna knyttet til hul eik. Det er også i 2009 og tidligere registrert spesielle soppsamfunn (funga) knyttet til parken, både jordboende ”parkarter”, og vedboende arter knyttet til grov, gammel eik, inkludert 2 rødlistearter. I forslaget til skjøtselplan foreslås det 1. prioriteten til fortsatt parkmessig skjøtsel av selve museumsparken (skjøtselsone 1), med vekt på: - Rydding av krattoppslag omkring eikekjempene, herunder fjerning av svartelistearter som gullregn. - Sørge for rekruttering av nye eik (og aske)trær, slik at innslaget av frittstående, grov, hul eik (og ask) på sikt kan øke Videre foreslås 1. prioritet til skjøtsel av tre av randområdene (som ikke skjøttes i dag; skjøtselsone 2, 4, 5), med vekt på: - Fristilling av eldre eik/eikeoppslag, ask og stedvis osp. - Fjerning av gran (som er økende og truer det opprinnelige mangfoldet). - Styrking av hasselinnslaget, slik at rikere randområder kan få preg av eik-hassellund og ask-hassellund med lavt skjøtselsbehov og et rikt biomangfold. Det er utarbeidet forslag til bevaringsmål og tilstandsvariabler for overvåking for de to viktigste naturtypene og de fem skjøtselsonene i verneområdet. Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, forvaltningsplan, hotspot-habitat, hule eiker, rødlisteinsekter, bevaringsmål, eikefristilling/rekruttering, Berg plant and animal life protection area, management plan, hotspot-habitat, hollow oaks, redlisted insectsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;592
dc.titleUtkast til forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, Kragerø kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.identifier.cristin1464334
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Telemarknb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record