Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.date.accessioned2020-02-18T09:30:01Z
dc.date.available2020-02-18T09:30:01Z
dc.date.created2017-04-04T14:41:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2150-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642174
dc.description.abstractØian, H., Skår, M., Vistad, O.I. og Andersen, O. 2010. Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. NINA Rapport 573, 89 s. Denne studien er del av miljøundersøkelsene etter Full City-forliset. Studien undersøker de kortsiktige effektene av oljeforurensning på friluftsliv, det vil si fra det tidspunktet da ulykken skjedde den 31. juli 2009 og fram til vinterens ankomst samme år. Rapporten er resultat av et forprosjekt som er del av en større studie der konsekvenser av Full City havariet på friluftsliv og reiseliv på lengre sikt skal undersøkes. I løpet av sensommeren 2010 vil det bli gjennomført en survey blant befolkningen i studieområdet som vil følge opp dette forprosjektet. Spørreundersøkelsen vil belyse hvordan folk har tatt friluftslivsområdene i bruk igjen etter vinteren 2009/2010, om det er endring i friluftslivsbruken på dette tidspunktet i forhold til bruken før hendelsen og hva slags holdninger som avspeiles i befolkningen i forhold til oljeforurensning. For å kunne si noe om eventuelle effekter av båthavariet for friluftsliv i influensområdet har det vært nødvendig å etablere best mulig kunnskap om friluftslivet i området før forliset av Full City. Det foreligger lite tallfestet datamateriale om friluftslivsbruk i området før ulykken. Likevel har noe statistisk materiale over antall døgn i gjestehavner, antall båtplasser, antall hytter, antall medlemmer i friluftslivsorganisasjoner etc. bidratt til å etablere en referansesituasjon i studien. Den viktigste kilden for å beskrive før-situasjonen i området og å foreta vurderinger av de kortsiktige virkningene av oljeforurensningen er likevel intervjuer med personer i området, det vil si representanter for ulike lag og foreninger, miljøforvaltningen og andre ressurspersoner. Denne rapporten redegjør for før-situasjonen både gjennom beskrivelser av viktige friluftslivsområder og av ulike friluftslivsaktiviteter. Videre vurderes de kortsiktige effektene båtforliset hadde på de ulike friluftslivsaktivitetene. Her beskrives og drøftes også folks opplevelse av sel-ve båtforliset knyttet til aktuelle teoretiske tilnærminger for folks vurdering av risiko, forbundet med dramatiske hendelser som akutt miljøforurensing kan oppleves som. Media er en viktig informasjonskanal og formidler av perspektiver og kunnskap rundt hendelser som dette. Med et spesielt fokus på friluftslivet, har det som en del av denne rapporten blitt foretatt en analyse av hvordan lokale, regionale og nasjonale aviser i løpet av sensommeren og høsten 2009 har framstilt båthavariet. Friluftsliv i influensområdet før havariet av Full City Situasjonen før Full City havarerte, preges av at studieområdet (Kragerø, Bamble og Larvik kommuner) særlig på sommerstid har vært gjenstand for en intensiv friluftslivsmessig bruk. Kyst- og skjærgårdsstrekningene det er snakk om utgjør et nærområde for en folketett region med et meget stort antall potensielle friluftslivsutøvere. I tillegg kommer det et stort antall hytteeiere og andre turister som søker til området spesielt om sommeren. Det er god grunn til å anta at for de fleste ferierende er friluftsliv i form bading, soling og båtutfart helt sentrale dimensjoner ved ferien. Slik sett er det mye som taler for at kysten som ble forurenset av olje tilnærmelsesvis utgjør et nasjonalt viktig friluftslivsområde om sommeren. - Full City havariet, etterundersøkelser, oljeforurensning, friluftsliv, medianb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;573
dc.titleFull City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. Forprosjektnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO
dc.source.issue573nb_NO
dc.identifier.cristin1463555
dc.relation.projectAndre: Kystverketnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel