Show simple item record

dc.contributor.authorWacker, Sebastian
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.coverage.spatialFinnfjord, Troms fylke, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2020-02-11T09:09:34Z
dc.date.available2020-02-11T09:09:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3390-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640933
dc.description.abstractWacker, S., Karlsson, S. & Fiske, P. 2019. Opphav til laks fisket i Finnfjorden. NINA Rapport 1647. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten inneholder resultater fra en undersøkelse av opphavet til laks fanget i kilenot i Finnfjorden i Troms i juli 2017. Laks fisket i sjøen er av ukjent og potensielt blandet opphav. Kunnskap om opphav av sjøfisket laks er derfor viktig for overvåkning og forvaltning av laksebestandene i de omkringliggende vassdragene. 102 laks fanget i kilenot i Finnfjorden ble genetisk tilordnet til ti omkringliggende referansebestander. Genetisk variasjon i ni mikrosatellittmarkører og 66 SNP-markører ble benyttet i analysen av opphav. Laksen fanget i Finnfjorden var av blandet opphav og minst ett individ ble tilordnet til hver av de ti referansebestandene. Andelen som ble tilordnet bestandene varierte mellom 1 % og 18 %. Denne andelen ble ikke forklart av bestandsstørrelse av referansebestandene eller av avstanden mellom fangstområde og elvemunningene. Relativt få individer ble tilordnet Laukhellevassdraget (7 %) som er en relativt stor bestand og som ligger i kort avstand til fangstområdet. En relativ stor andel individer ble tilordnet Lakselva i Aursfjorden (16 %), som er en liten bestand og som ligger i lang avstand til fangstområdet. Resultatene viser at laks fanget i Finnfjorden i et begrenset tidsrom i juli 2017 var av blandet opphav som ikke tilsvarte forventet sammensetning ut i fra bestandsstørrelser og avstand.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1647
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectgenetisk tilordningnb_NO
dc.subjectsjølaksefiskenb_NO
dc.titleOpphav til laks fisket i Finnfjordnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1908]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record