Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.coverage.spatialØrland kommune, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2020-02-10T10:53:36Z
dc.date.available2020-02-10T10:53:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4534-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640654
dc.description.abstractBongard, T. 2020. Bunndyr i Rusasetvatnet 2019. NINA Rapport 1777. Norsk institutt for naturforskning. Ørland kommune har igangsatt restaurering av Rusasetvatnet, som har vært drenert og mer eller mindre tørrlagt i mange år. Det meste av det opprinnelige arealet har nå vært vanndekt siden høsten 2016. Det var ønskelig med en kartlegging av bunndyrsamfunnet, og NINA ble engasjert for å prøveta biomangfoldet høsten 2019. Fem stasjoner ble undersøkt, og omtrent 9000 organ-ismer ble gjennomgått og artsbestemt. Resultatene viste at økologisk tilstand fremdeles er dårlig. Det mangler store deler av forventet artsmangfold. Det er sannsynligvis mange grunner til dette, hvorav tre peker seg ut: 1. Det har bare vært tre sesonger med vanndekt areal, og naturlig rekruttering av arter fra omgivende lokaliteter kan ta lang tid. 2. Det er enorme mengder trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) til stede. Arten er en effektiv predator, og vil kunne holde artsmangfoldet nede. 3. Vannet har et høyt jerninnhold, som imidlertid kompenseres av høyt kalkinnhold, men vannkvaliteten må karakteriseres som usikker. Det er sannsynligvis i tillegg en betydelig eutrofierende landbruksavrenning til vannet. Det anbefales å tilbakeføre bekkeløpet. Vanngjennomstrømningen vil bedre vannkvaliteten, øke artsrekrutteringen og bedre oppgangsforholdene for sjøørret. Dette vil øke predasjonen på stingsilda.nb_NO
dc.description.abstractBongard, T. 2020. Freshwater invertebrates in Rusasetvatnet. NINA Report 1777. Norwegian Institute for Nature Research. Ørland municipality started in 2016 to restore an important inland water, Rusasetvatnet, which was drained more than 20 years ago, and has been more or less dry since. NINA was engaged to do a survey of the fauna in order to evaluate ecological status. Five localities were sampled, and about 9000 organisms were examined. The species composition was still very low, and ecological status is considered to be bad. Three main reasons for this are discussed: 1. There has only been three years of water covering the old lake area. Natural recruitment of species from localities in the vicinity will probably take many more years. 2. Extreme densities of three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) are present. This species is an effective predator on benthic invertebrates. 3. The water quality is uncertain, in that both iron and calcium levels are high. In addition, agricultural runoff is likely one of the main causes for the observed eutrophication. Reintroducing the brook, which now is channeled outside on the west bank, will most likely have positive effects on all the problematic factors listed: Improving water quality, increase species introductions and reduce stickleback densities through increased predation from sea trout.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1777
dc.subjectOvervåking ferskvannsfaunanb_NO
dc.subjectRestaurering av ferskvannnb_NO
dc.subjectVannforskriftennb_NO
dc.subjectFreshwater invertebrates surveynb_NO
dc.subjectRestoration of freshwaternb_NO
dc.subjectWater frame directivenb_NO
dc.titleBunndyr i Rusasetvatnet 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel