Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.coverage.spatialHåøya, Frogn, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2020-01-08T10:02:29Z
dc.date.available2020-01-08T10:02:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-426-4518-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635275
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2013. Vurdering av Håøya i Frogn i Akershus som lokalitet for klippeblåvinge Scolitantides orion. NINA Rapport 935. Norsk institutt for naturforskning Klippeblåvinge Scolitantides orion (Pallas, 1771) ble varig vernet etter endring i forskrift om truede arter fastsatt av Miljøverndepartementet 6. februar 2008 (Norsk Lovtidend 2008). I oktober 2010 ble et faglig grunnlag for en handlingsplan for klippeblåvinge publisert (Endrestøl 2010), og 18. februar 2010 ble handlingsplanen for klippeblåvinge lagt ut på offentlig høring. Klippeblåvinge ble vedtatt prioritert med forskrift etter naturmangfoldloven 20. mai 2011. Arten er kategorisert som kritisk truet (CR) i Norge (Aarvik & Berggren 2010). Klippeblåvinge finnes i dag i to kommuner i Norge, Halden og Tvedestrand (for øvrig ikke påvist i Tvedestrand i 2013). Arten lever i strandsonen, på svaberg og bergskrenter med glissen vegetasjon (åpne bergflater), hvor larven lever utelukkende på smørbukk Hylotelephium maximum. Håøya i Frogn kommune (som eies av forsvaret og Oslo kommune) er en historisk lokalitet for klippeblåvinge. Individer av klippeblåvinge er fanget på Håøya i 1960, 1965, 1967 og 1969. Skjøtselen er foretatt på bakgrunn av de historiske dataene med tanke på å få restaurert arealene rundt den gamle lokaliteten for å legge til rette for arten (om den fremdeles er på Håøya), eventuelt for å skape forhold angående en reintroduksjon dit. Denne rapporten oppsummerer resultatene av kartleggingen og vurderingen av Håøya som potensiell lokalitet for klippeblåvinge i 2013 og gir en kort vurdering av effektene av skjøtselstiltakene som er gjort i Bjørnehuebukta. Håøya i Frogn kommune ble kartlagt i detalj den 30. juni 2013 ved at hele strandlinjen rundt øya ble inspisert ved hjelp av båt og delvis til fots på aktuelle/potensielle lokaliteter. Generelt sett virker Håøya lite egnet som lokalitet for klippeblåvinge, selv om enkelte områder langs vestsiden av Håøya ble dog ansett for å være brukbare. Etter årets kartlegging er det svært lite sannsynlig at klippeblåvinge finnes på Håøya. Det er også helt usannsynlig at den naturlig vil kunne etablere seg her igjen gitt at den nærmeste populasjonen er i Torpbukta i Halden, en strekning på omkring 90 km i luftlinje. Slik sett vil skjøtselen som er foretatt ikke ha noen betydning for klippeblåvinge. Fraværet av vertsplanter er en åpenbar årsak, samtidig som geitebeite på nordre deler av Bjørnehuebukta har redusert både mengden av vertsplanter og næringsplan-ter der, og økt den generelle terrengslitasjen. Derfor kan det heller ikke anbefales å gjeninnføre klippeblåvinge til Håøya.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;935
dc.subjectKlippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.titleVurdering av Håøya i Frogn i Akershus som lokalitet for klippeblåvinge Scolitantides orionnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record