Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorStokmo, Jan Arne
dc.contributor.authorBruteig, Inga
dc.contributor.authorNiemivuo-Lahti, J.
dc.contributor.authorJosefsson, M.
dc.contributor.authorWestergaard, Kristine Bakke
dc.coverage.spatialArktis, Svalbardnb_NO
dc.date.accessioned2019-12-18T13:33:23Z
dc.date.available2019-12-18T13:33:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-3444-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633969
dc.description.abstractThomassen, J., Stokmo, J.A., Bruteig, I.E., Niemivuo-Lahti, J., Josefsson, M. & Westergaard, K.B. 2019. Fremmede arter i Arktis - informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis. NINA Rapport 1694. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter er en alvorlig trussel mot biologisk mangfold, menneskets helse og økonomi globalt, også i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart. I regi av Arktisk råd gjennom CAFF/PAME er Arctic Invasive Alien Species (ARIAS)-initiativet et viktig arbeid når det gjelder fremmede arter i Arktis. I ARIAS Strategy and Action Plan 2017 (CAFF & PAME 2017) er en av de prioriterte handlingene å lage målrettete kommunikasjons- og formidlingstiltak med formål å øke bevisstheten omkring fremmede arter. Prosjektet «Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis» er en direkte oppfølging av dette. Prosjektet har fokusert på enkle tiltak som den reisende kan iverksette for å hindre at de tar med seg fremmede arter som blindpassasjerer på sin reise til Arktis. Svalbard ble valgt som case for informasjonskampanjen. Hovedbudskapet framkommer gjennom en animasjonsfilm på ca. 2 minutter, som er spredd via en rekke kanaler til de reisende før, under og etter reisen. Animasjonsfilmen er bygget opp omkring en «grensevakt» (isbjørn) som passer på inngangen til Arktis og som møter tre ulike typer reisende (cruiseturist, backpacker, forsker/fastboende) som har kommet til Arktis med fly eller båt. Isbjørnen undersøker turistene for å finne blindpassasjerer på klær, utstyr eller i bagasjen. Fremmede arter er symbolisert gjennom frø, insekter og parasitter som potensielt kan etablere og spre seg i Arktis. Budskapet fra isbjørnen er at den enkelte kan selv gjøre noe for å beskytte det sårbare arktiske miljøer før avreise og ved ankomst. I filmen snakker isbjørnen engelsk, og er tekstet på 11 språk (engelsk, norsk, finsk, svensk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, mandarin og japansk). For å spre budskapet har vi vært avhengige av organisasjoner som har direkte kontakt med de reisende. Særlig viktige i den sammenheng har vært Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), Sysselmannen på Svalbard, Visit Svalbard, Hurtigruten Svalbard, GTravel, Norwegian og SAS, som vi skylder en stor takk. Informasjonskampanjen er spredd globalt gjennom internett og sosiale media, og har nådd flere hundre tusen reisende og andre. Informasjonskampanjen er finansiert av Nordisk ministerråd (Nordregio), Sysselmannen på Svalbard og Miljødirektoratet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1694
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectInformasjonskampanjenb_NO
dc.subjectAnimasjonsfilmnb_NO
dc.subjectArktisnb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.subjectFremmede arternb_NO
dc.subjectBlindpassasjerernb_NO
dc.subjectReisendenb_NO
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.subjectInformation campaignnb_NO
dc.subjectAnimation filmnb_NO
dc.subjectArcticnb_NO
dc.subjectAlien speciesnb_NO
dc.subjectStowawaysnb_NO
dc.subjectTravellersnb_NO
dc.subjectActionsnb_NO
dc.titleFremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktisnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record