Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.contributor.authorHolter, Tobias
dc.coverage.spatialNoreg, Norge, Norway, Hedmark, Kongsvinger kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-12-18T08:49:56Z
dc.date.available2019-12-18T08:49:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3437-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633812
dc.description.abstractJohnsen, SI., Olstad, K., Dokk, JG. & Holter, T. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Varald-sjøen. NINA Rapport 1687. Norsk institutt for naturforskning. Varaldsjøen ligger i Kongsvinger kommune og er regulert syv meter. Det har vært gjennomført få ferskvannsbiologiske undersøkelser i Varaldsjøen, og siste undersøkelse ble gjort i 1999. Da det var nærmere 20 år siden forrige fiskebiologiske undersøkelse, ønsket Eidsiva vannkraft at det ble gjennomført en ny undersøkelse av fiskesamfunnet. I juni 2018 ble det gjennomført et stratifisert prøvefiske med nordiske bunngarn og flytegarn for å se på forekomsten av fisk i ulike habitater. I tillegg ble det fisket med elfiskebåt på syv ulike stasjoner/transekter i strandsonen. Fiskesamfunnet i Varaldsjøen er et relativt typisk østlig skogsvann dominert av abbor, karpefisk og gjedde. Prøvefisket viste at abbor, laue og mort dominerte fiskesamfunnet i Varaldsjøen. I tillegg ble det fanget lagesild og lake. Abbor dominerte i strandsonen ned til 12 meters dyp. Av all fisk fanget på bunngarn, ble kun én lake fanget dypere enn 12 meter. I de frie vannmassene dominerte laue, foran lagesild, abbor og mort. Basert på erfaringer fra den nedenforliggende innsjøen Møkeren, ansees ikke utsettinger av ørret å være et tiltak for å øke ørretbestanden. Vi antar at fiskesamfunnets sammensetning er tilnærmet lik referansetilstanden, men at bestandene er noe redusert som følge av reguleringen. Kvalitetselement fisk klassifiseres som «god».nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1687
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectKongsvinger kommunenb_NO
dc.subjectAbbornb_NO
dc.subjectgjeddenb_NO
dc.subjectlagesildnb_NO
dc.subjectlauenb_NO
dc.subjectmortnb_NO
dc.subjectlakenb_NO
dc.subjectFiskebiologisk undersøkelsenb_NO
dc.subjectVannforskriftennb_NO
dc.subjectBrødbølvassdragetnb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1960]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record