Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorMyking, Tor
dc.contributor.authorNyeggen, Hans
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.coverage.spatialFinnmark, Sør-Varanger, Nikel, Russland, Noreg, Norge, Norway, Russianb_NO
dc.date.accessioned2019-12-15T14:37:07Z
dc.date.available2019-12-15T14:37:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633297
dc.description.abstractBjerke, J.W., Myking, T., Nyeggen, H. & Aarrestad, P.A. 2019. Pasvikprogrammets terrestriske overvåking. Endringer i mengde av tungmetaller i biologisk materiale og i lavdekning på trær. NINA Rapport 1751. Norsk institutt for naturforskning. Effekter på skogøkosystemer i grensetraktene Norge-Russland-Finland av luftforurensing fra smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij noen få km fra grensen mot Norge har vært overvåket i de siste tiårene i ulike overvåkingsprogrammer. Norske lokaliteter for overvåking av tungmetaller i biologisk materiale og forekomst av lav på trær ble sist gang analysert i 2004. Fylkesmannen i Troms og Finnmark engasjerte i 2019 forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for å oppdatere kunnskapen rundt tung-metaller og forekomst av lav, slik at det ville være mulig å påvise eventuelle trender i endringer fra 2004. Fem overvåkingsflater ble analysert i 2019. Fire av disse ligger langs en tilnærmet horisontal linje fra Svanvik og vestover, mens den fjerde flata ligger i Jarfjorden nord for Nikel. Analysene viser ei langt større dekning av makrolav i 2019 enn i 2004 på alle de tre overvåkingsflatene hvor lav på bjørk overvåkes. Økninga er svært betydelig, hhv. 194 %, 287 % og 352 %. På de to flatene hvor lav på furu overvåkes, som begge ligger nær Nikel, var det i 1995 og 2004 ikke registrert noen lav på stammene. I 2019 ble det registrert noen få individer, noe som ledet til ei dekning på 1,5 %. Konsentrasjonene av kobber og nikkel i etasjemose og reinlav var i 2019 to til tre ganger høyere enn i 2004. Konsentrasjonene var høyest på overvåkingsflata nærmest Nikel. Også flata i Jar-fjorden hadde i 2019 høye konsentrasjoner til tross for betydelig avstand til Nikel. Tre årganger med furunåler (dvs. fra 2017 til 2019) viste høyere konsentrasjoner med økende alder. Konsentrasjonen av bly viste omtrent det samme geografiske mønsteret som nikkel og kobber. Konsentrasjonen er imidlertid mye lavere for bly enn for de to andre tungmetallene. Overvåkinga av avsetning av svoveldioksid og tungmetaller, som rapportert årlig av Norsk institutt for luftforskning (NILU), viser en nedadgående trend for svoveldioksid og en økende trend for tungmetaller. Ei rådende vindretning fra sør om vinteren fører imidlertid til at Jarfjordenområdet får store avsetninger av forurensning vinterstid. Tungmetallanalysene fra biologisk materiale samsvarer derfor godt med NILUs overvåkingsresultater. Høye konsentrasjoner i furunåler viser at det også de siste tre årene har vært betydelig avsetning av tungmetaller. Økninga i lavdekning tolker vi som en respons til reduserte utslipp av svoveldioksid. Disse boreale treboende lavene er generelt mer sensitive til svoveldioksid enn til tungmetaller, men fortsetter akkumuleringa av tungmetaller vil det med tida kunne reversere den registrerte økende trenden for lavdekket på trær.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1751
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectFinnmark fylkenb_NO
dc.subjectSør-Varanger kommunenb_NO
dc.subjectPasviknb_NO
dc.subjectMiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectLuftforurensingnb_NO
dc.subjectNikelnb_NO
dc.subjectRusslandnb_NO
dc.subjectTungmetallernb_NO
dc.subjectLavnb_NO
dc.subjectEpifytternb_NO
dc.subjectNaturens tilstandnb_NO
dc.subjectFinnmark Countynb_NO
dc.subjectSør-Varanger Municipalitynb_NO
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectair pollutionnb_NO
dc.subjectNikel in Russianb_NO
dc.subjectheavy metal concentrationsnb_NO
dc.subjectlichensnb_NO
dc.subjectepiphytesnb_NO
dc.subjectstate of naturenb_NO
dc.titlePasvikprogrammets terrestriske overvåking. Endringer i mengde av tungmetaller i biologisk materiale og i lavdekning på trærnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record