Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialAkershus, Sørum, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-05T09:56:27Z
dc.date.available2019-11-05T09:56:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626550
dc.description.abstractBendiksen, E. 2019. Naturverdier og grønnstruktur i området Lystad, Sørum kommune (Akers-hus) i forbindelse med reguleringsplan for ny brannstasjon og næringsområde. NINA Rapport 1695. Norsk institutt for naturforskning. Oppdraget gjelder en reguleringssak for ny brannstasjon og næringsområde i Sørum kommune, ca. en km sør for Sørumsand. Det aktuelle området er i dag bevokst med skog med middels bonitet og med noe fjell i dagen. Grunnen består delvis av fjell med tynn morene og delvis av marine avsetninger. Området er undersøkt med hensyn til flora, skogstruktur og naturtyper. Fire nye naturtypelokali-teter er beskrevet i østre del. Tre av dem faller helt eller delvis innenfor området definert som mulig utbyggingsområde. Skogen er ellers en god del hogstpåvirket og består av vanlige og vidt utbredte naturtyper. Ingen rødlistearter er registrert, men feltarbeid ble foretatt utenfor soppse-song, og det er potensial for interessante funn, særlig på nevnte naturtypelokaliteter. Det gis anbefaling om at man søker å unngå å påvirke arealene der det er påviste naturverdier. Det er også gitt en enkel analyse av områdets grønnstruktur og rekreasjonsverdi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1695
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectAkershusnb_NO
dc.subjectSørumnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectturstiernb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.titleNaturverdier og grønnstruktur i området Lystad, Sørum kommune (Akershus) i forbindelse med reguleringsplan for ny brannstasjon og næringsområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record