Show simple item record

dc.contributor.authorHöglund, Linda
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.coverage.spatialSkandinavianb_NO
dc.date.accessioned2019-10-29T14:34:40Z
dc.date.available2019-10-29T14:34:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625228
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, that have been implemented in both Norway and Sweden since 2014. To estimate size, and assessing trends, of the wolverine population in Scandinavia, wolverine reproductive areas (female territories) are annually surveyed during late winter and spring to register whether reproductions have occurred. The population size is estimated based on the number of wolverine reproductions that fulfil the criteria for Documented or Considered as certain reproduction. The monitoring of wolverine reproductions, and registration of data into the shared database Rovbase, is conducted by field staff from the County Administration Boards CAB (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Inspectorate (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) aid the CABs by reporting suspected den sites, which can then be evaluated in the field by CAB field personnel. During the 2019 census a total of 165 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, a 9% decrease compared to 2018. Of these, 104 reproductions were found in Sweden and 61 in Norway. This corresponds to a 16% decrease in Sweden and a 5% increase in Norway compared to 2018. The model used to estimate population size, i.e. extrapolate number of reproductions to adult individuals in the population, accounts for annual variation in reproductive success by using the average number of reproductions in the past three years. Based on the number of wolverine reproductions during the last three years (2017–2019), the Scandinavian population size is estimated to 1011 adult wolverines, defined as 1-year old or older (95% CI = 869–1268), which is a higher estimate for Scandinavia than last year. Of the 1011 wolverines, 332 wolverines (95% CI = 273–427) are estimated to be in Norway and 679 wolverines (95% CI = 565–891) in Sweden. The Norwegian part of the population has thus increased with 7% and the Swedish part of the population increased with 16% in comparison to the estimated population size in 2018.nb_NO
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registreringssesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut i fra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side skjer registreringen i reinbeiteområdene i tett samarbeid med samebyene. De rapporterer mulige hilokaliteter til länsstyrelsens personell, som deretter kvalitetssikrer i felt. I løpet av registreringssesongen 2019 ble det totalt registrert 165 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som tilsvarer en redusering i antall ynglinger på 9 % sammenlignet med 2018. Av disse ble 104 ynglinger påvist i Sverige og 61 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en minskning med 16 % og i Norge en økning på 5 % sammenlignet med 2018. Det gjennomsnittlige antallet påviste jervynglinger de tre siste årene brukes som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Basert på antall ynglinger i perioden 2017–2019 beregnes den skandinaviske bestanden i 2019 til 1011 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 869–1268), noe som tilsvarer en populasjon som er høyere enn i fjor for Skandinavia som helhet. Av de 1011 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 332 individer (95 % CI = 273–427), og 679 individer (95 % CI = 565–891) i den svenske delen av bestanden. Den norske delen av bestanden er økt med 7 % og den svenske delen er økt med 16 % sammenlignet med bestandsestimatet for 2018.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2019
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectantall ynglingernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleInventering av järv 2019nb_NO
dc.title.alternativeBestandsovervåking av jerv i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Viltskadecenter, SLU och Rovdata Publikationen kan citeras fritt med källhänvisning/Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1487|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record