Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.date.accessioned2019-10-17T20:31:17Z
dc.date.available2019-10-17T20:31:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3474-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622993
dc.description.abstractTovmo, M. & Mattisson, J. 2019. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2019. NINA Rapport 1722. Norsk institutt for naturforskning I 2019 ble det påvist 61 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en øking i antall ynglinger på 5 % (3 flere ynglinger) i forhold til i fjor. Det nasjonale bestandsestimatet basert på antall ynglinger de tre siste årene viser at det i år er en bestand på rundt 332 voksendyr i Norge, noe som er en liten oppgang sammenlignet med 2018. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er rovviltregionene 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 8 (Troms og Finnmark) som har den største endringen i antall ynglinger sammenlignet med fjoråret. I regionene 3 og 8 er det en oppgang på hhv. fire og tre ynglinger sammenlignet med i fjor mens det er en nedgang på tre ynglinger i region 5. Antall ynglinger i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og 7 (Nordland) var uforandret sammenlignet med i fjor. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger på eller over bestandsmålet i forhold til gjennomsnittlig antall ynglinger av jerv de tre siste årene.nb_NO
dc.description.abstractTovmo, M. & Mattisson, J. 2018. Monitoring of active wolverine dens in Norway in 2019. NINA Report 1722. Norwegian Institute for Nature Research A total of 61 wolverine reproductions were found in Norway in 2019. This is an increase of 3 reproductions (5%) compared to the previous year. The population estimate, based on the number of reproductions over the last three years, indicates a population around 332 adult animals.This is higher than in 2018. The most pronounced changes in the number of reproductions, compared to last year, were found in region 3 (Oppland), 5 (Hedmark) and 8 (Troms and Finnmark). Region 3 and 8 had an increase of four and three reproductions respectively compared to the previous year while region 5 had a decrease of three reproductions. Region 7 (Nordland) and 6 (Møre og Romsdal and Trøndelag) registered the same number of reproductions as last year. All carnivore regions with national population goals for wolverine reproductions have reached or exceeded these goals.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1722
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectyngleregistreringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkningsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectreproductionsnb_NO
dc.subjectpopulation sizenb_NO
dc.titleYngleregistreringer av jerv i Norge i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1487|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record