Show simple item record

dc.contributor.authorTöpper, Joachim
dc.contributor.authorOlsen, Siri Lie
dc.contributor.authorIhlen, Per Gerhard
dc.contributor.authorBlom, Hans H.
dc.coverage.spatialSvandalsfossen, Sauda, Rogaland, Norway, Norge, Noregnb_NO
dc.date.accessioned2019-10-08T07:55:30Z
dc.date.available2019-10-08T07:55:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3462-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620755
dc.description.abstractTöpper, J, Olsen, S.L., Ihlen, P.G. & Blom, H.H. 2019. Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. NINA rapport 1712. Norsk institutt for naturforskning Svandalsfossen, som er en velkjent og hyppig besøkt turistattraksjon i Sauda kommune, påvirker ved høy vannføring trafikksikkerheten på fylkesvei 520 gjennom fossesprut som hindrer sikt. På grunn av den tidvis utfordrende trafikksituasjonen vurderes det nå tiltak for å begrense fossesprut på veien, enten ved å (1) sprenge vekk en fjellnabbe i fossen for å redusere fossesprut og/eller endre dens retning, eller (2) installere en vegg ved veien på sørsiden av fossen for å fysisk skjerme veien mot fossesprut. Samtidig er det registrert be-tydelige naturverdier ved Svandalsfossen: den rødlistede mosen kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og en fossesprøytsone (E05) med A-verdi (svært viktig) etter DN håndbok 13, som i dag omfatter de rødlistede naturtypene fosseberg og fosse-eng. Derfor undersøkte vi utbredelsen av kystfloke og rødlistede naturtyper ved Svandalsfossen og vurderte kon-sekvensene de ulike inngrepsalternativene vil ha for naturverdiene. Kystfloke ble funnet langs store deler av fossen, og det ble i tillegg oppdaget en annen rødlistet mose-art kyst-skeimose (Platyhypnidium lusitanicum), men begge forekom i områder som i liten grad vil påvirkes av de foreslåtte inngrepene. De rødlistede naturtypene fosseberg og fosse-eng fant vi derimot i tilknytning til inngrepsområdet. Disse naturtypene er helt avhengige av høy fuk-tighet og det forventes at en reduksjon i fosserøyk/-sprut vil ha tydelig negativ innvirkning på dem. Derfor frarådes det å sprenge vekk fjellmateriale i fossen og dermed redusere fosse-røyk/-sprut. Installasjon av en vegg endrer ikke tilførsel av fuktighet for naturverdiene ved Svandalsfossen og vil dermed ha langt mindre negativ innvirkning, særlig hvis den bygges av gjennomsiktig materiale som ikke skygger ut vegetasjonen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1712
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectkystflokenb_NO
dc.subjectHeterocladium wulfsbergiinb_NO
dc.subjectkystskeimosenb_NO
dc.subjectPlatyhypnidium lusitanicumnb_NO
dc.subjectfossesprøytsonenb_NO
dc.subjectfosse-engnb_NO
dc.subjectfossebergveggnb_NO
dc.subjectfossebergknausnb_NO
dc.subjectrødlistet artnb_NO
dc.subjectrødlistet naturtypenb_NO
dc.subjectSvandalsfossennb_NO
dc.subjectWulfsberg's Tamarisk-Mossnb_NO
dc.subjectHeterocladium wulfsbergiinb_NO
dc.subjectPortuguese Feather-Mossnb_NO
dc.subjectPlatyhypnidium lusitanicumnb_NO
dc.subjectPlatyhypnidium lusitanicumnb_NO
dc.subjectwaterfall spray zonenb_NO
dc.subjectredlisted speciesnb_NO
dc.subjectredlisted habitat typenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleForekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record