Show simple item record

dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2019-10-02T16:36:38Z
dc.date.available2019-10-02T16:36:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-93038-28-3
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619889
dc.description.abstractMengden laks som hvert år kommer fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske har mer enn kompensert for tilbakegangen. Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Bestander i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette. Høy dødelighet på grunn av lakselus medfører at det kan bli vanskelig å fortsette et bærekraftig fiske, særlig på bestander i indre fjordstrøk på Vestlandet. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene. Vannkraftregulering, andre fysiske inngrep og pukkellaks er også store trusler. Vannkraftregulering og fysiske inngrep reduserer laksebestandene, og flere tiltak kan gjøres for å bedre forholdene for laks. Pukkellaks er en ny trussel, og for å redusere risiko for skade på villaks er det behov for nasjonale og internasjonale tiltak. Vellykkede tiltak mot effekten av sur nedbør og mot parasitten Gyrodactylus salaris har medført økte laksebestander i de deler av landet som er rammet. Regulering av fiske har nesten fjernet overbeskatning.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;Nr 12
dc.subjectRapport fra Vitenskapelige råd for lakseforvaltningnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjectgytebestandsmålnb_NO
dc.subjectforvaltningsmålnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectbestandsstatusnb_NO
dc.subjectbeskatningsraternb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.subjecthøstingnb_NO
dc.subjecthøstbart overskuddnb_NO
dc.subjectinnsigsestimatnb_NO
dc.subjectPFAnb_NO
dc.subjectmarin overlevelsenb_NO
dc.subjecttrusselfaktorernb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectlakselusnb_NO
dc.subjectkraftreguleringnb_NO
dc.subjectvassdragsinngrepnb_NO
dc.subjectfysiske inngrepnb_NO
dc.subjectjordbruksaktivitetnb_NO
dc.subjectinfeksjonernb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectvannkjeminb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectoverbeskatningnb_NO
dc.subjectpukkellaksnb_NO
dc.subjectNASCOnb_NO
dc.subjecttilstandsvurderingssystemnb_NO
dc.subjectkvalitetsnormnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldlovennb_NO
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. www.vitenskapsradet.nonb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record