Show simple item record

dc.contributor.authorÅström, Sandra
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.coverage.spatialLangøra, Trøndelag, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-27T09:52:46Z
dc.date.available2019-09-27T09:52:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3454-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619114
dc.description.abstractÅström, S. & Hanssen, O. 2019. Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019. NINA Rapport 1704. Norsk institutt for naturforskning. Stor elvebreddedderkopp, Arctosa cinerea, er en sterkt truet art som i Norge så vidt vi vet kun finnes i Trøndelag. Edderkoppen er knyttet til ulike sand‐ og grusdominerte elveavsetninger langs større elver og sandstrender ved elveutløp. En viktig lokalitet for arten er Langøra i Stjørdal kommune. Langøra er delt i to av en flystripe, og vestsiden av den nordre delen utgjøres av en 1,3 km lang sandstrand hvor arten har en av sine største bestander i Norge. Denne sandstranden er i ferd med å bli gjengrodd av de fremmede og invaderende planteartene hagelupin og rynkerose, noe som er en trussel for bestanden av stor elvebreddedderkopp. Med hensikt å beskytte arten satte Forsvarsbygg i gang tiltak våren 2017, ved å fjerne hagelupin og rynkerose på et 0,36 hektar stort areal på den bredeste delen av sandstranden på Langøra N. Videre fortsatte tiltakene i 2019, da ytterligere to arealer (0,12 resp. 0,05 hektar) ble ryddet for de to planteartene. Denne rapporten beskriver bestanden av stor elvebreddedderkopp på hele Langøra, inklusive tiltaksområdene, fra registreringer i 2017-2019 etter at tiltaket med rydding av hagelupin og rynkerose hadde blitt utført. Allerede første høsten etter tiltaket i 2017 hadde rekoloniseringen av stor elvebreddedderkopp på det ryddete arealet begynt. Øvrige åpne sandflater på Langøra N hadde da til dels høye tettheter av edderkopparten. Ved registreringen høsten 2018 var antall edderkopper fordoblet på det ryddete arealet sammenlignet med høsten 2017, selv om det totalt sett på Langøra N ble registrert lavere tetthet i 2018 enn i 2017. Det høyeste antallet edderkopper på hele Langøra i løpet av de tre årene 2017-2019 ble registrert på høsten 2019. Ved dette tidspunkt ble både arealet ryddet i 2017, samt de to arealene som ble ryddet i 2019, undersøkt for edderkopper. Det viste seg at det ryddete arealet fra 2017 huset flere edderkopper enn hele øvrige Langøra N. Dessuten var det påbegynt en rekoloniseringen av arealene som ble ryddet i 2019. Registreringene viser altså at stor elvebreddedderkopp rekoloniserer de ryddete arealene, og at tiltakene på Langøra N dermed har positiv effekt på bestanden der. Dersom disse arealene får forbli fritt fra de to fremmede planteartene, og består av en mosaikk med åpne flater og stedegen vegetasjon, forventes det at stor elvebreddedderkopp vil få tilbake en del av sitt tapte leveområde på Langøra. For fremtidig rydding i disse arealene frarådes bruk av maskiner, mens manuell luking anbefales.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1704
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectsandstrandnb_NO
dc.subjecttrua arternb_NO
dc.subjectstor elvebreddedderkoppnb_NO
dc.subjectArctosa cinereanb_NO
dc.subjectfremmede plantearternb_NO
dc.subjectrynkerosenb_NO
dc.subjectRosa rugosanb_NO
dc.subjecthagelupinnb_NO
dc.subjectLupinus polyphyllusnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectmeasuresnb_NO
dc.subjectsandy beachnb_NO
dc.subjectthreatened speciesnb_NO
dc.subjectinvasive plant speciesnb_NO
dc.subjectLangøranb_NO
dc.subjectTrøndelagnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleEffekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record