Show simple item record

dc.contributor.authorFrank, Jens
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.date.accessioned2019-05-31T10:13:18Z
dc.date.available2019-05-31T10:13:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3463-4
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599530
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. Monitoring of the lynx population size and population trends in Scandinavia is primarily conducted through a survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). The number of family groups is estimated every year based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, sightings, pictures or dead kittens). The monitoring is largely based on local participation. Observations such as snow tracks are often found by locals who in turn report these to the State Nature Inspectorate (SNO) in Norway and the county administrative boards in Sweden, which are responsible for the follow-up and confirmation of observations in the field. The number of family groups is estimated using a set of distance rules derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia, or by distinguishing different family groups in the field. In 2018/2019, 257 family groups of lynx were found in Scandinavia. 55 family groups were registered in Norway and 202 family groups were registered in Sweden. Based on these numbers the Norwegian population is estimated to about 323 lynx (95 % CI = 267–379). 202 family groups in Sweden corresponds to a population of about 1189 lynx (95 % CI = 1001–1377). The 257 family groups in Scandinavia thus amount to a population of about 1512 lynx (95 % CI = 1268–1756).
dc.description.abstractNaturvårdsverket och Miljødirektoratet har utarbetat gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av lodjur som gäller sedan vintern 2013/2014. Antal och beståndsutveckling i lodjurspopulationen i Skandinavien inventeras i första hand genom inventering av familjegrupper (hondjur med årsungar). Varje år beräknas antalet familjegrupper utifrån de observationer av familjegrupper (spår, synobservationer, fotografier och döda ungar) som dokumenterats eller bedömts som säkra under inventeringssäsongen. Lodjursinventeringen baseras på en betydande lokal medverkan. Spår och spårtecken upptäcks ofta av lokalbefolkningen som rapporterar observationer till fältpersonalen vid Länsstyrelsen i Sverige och Statens naturoppsyn (SNO) i Norge, som är de myndigheter som har i uppdrag att genomföra fältkontroller. Beräkningar av antalet familjegrupper görs antingen med hjälp av så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och storleken på hemområden som observerats hos radiomärkta lodjur i Skandinavien, eller genom särskiljning i fält. Under inventeringssäsongen 2018/2019 kvalitetssäkrades 257 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en nedgång med 5 familjegrupper jämfört med 2017/2018. Av dessa var 55 i Norge och 202 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper 2018/2019 uppskattas den norska delen av populationen till ca 323 lodjur (95 % CI = 267–379). De 202 familjegrupperna i Sverige motsvarar en population på 1189 lodjur (95 % CI = 1001–1377). De 257 familjegrupperna i Skandinavien motsvarar en population på 1512 lodjur (95 % CI = 1268–1756).
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Skandinavia overvåkes hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, fotografier og døde unger). Overvåkingen av gaupe er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som er de myndigheter som har ansvaret for oppfølging og kontroll av observasjoner i felt. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder hos radiomerkede gauper i Skandinavia, eller ved særskilling i felt. I 2019 er det estimert 257 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på 5 familiegruppe sammenlignet med 2018. Av disse ble 55 familiegrupper registrert i Norge og 202 familiegrupper registrert i Sverige. Ut fra dette er den norske delen av bestanden beregnet til 323 gauper (95 % CI = 267–379). 202 dokumenterte familiegrupper i Sverige tilsvarer 1189 gauper (95 % CI = 1001–1377). De 257 familiegruppene som er registrert i Skandinavia tilsvarer en bestand på 1512 gauper (95 % CI = 1268–1756).
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherViltskadecenter, SLU og Rovdatanb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2019
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutvklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleInventering av lodjur 2019 (reviderad version)nb_NO
dc.title.alternativeBestandsovervåking av gaupe i 2019 (revidert utgave)nb_NO
dc.title.alternativeBestandsovervåking av gaupe i 2019 (revidert utgave)
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Viltskadecenter, SLU och Rovdata Publikationen kan citeras fritt med källhänvisning/ Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.identifier.cristin1730059
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record