Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorStokke, Bård Gunnar
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorReinsborg, Tore
dc.contributor.authorØsterås, Tom Roger
dc.contributor.authorJakobsson, Simon
dc.coverage.spatialFroan, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2019-05-31T08:12:36Z
dc.date.available2019-05-31T08:12:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3367-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599502
dc.description.abstractNygård, T., Stokke, B.G. Gjershaug, J.O., Reinsborg, T., Østerås, T.R. & Jakobsson, S. 2019. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan. NINA Rapport 1624. Norsk institutt for naturforskning. TrønderEnergi har planer om å forsyne lokalsamfunnene i Froan med lokalt produsert kraft, for å slippe å være avhengig av en sårbar sjøkabel som transporterer strøm fra fastlandet. Til dette formålet har de planlagt å sette opp vindturbiner og solcellepaneler på Sørburøya og/eller Nordøya, samt på Halten. Da vindturbiner ofte er assosiert med fugledød grunnet kollisjoner, var det sentralt i undersøkelsen å vurdere risiko i forhold til fuglebestandene. Det ble gjennomført en undersøkelse i hekkesesongen (slutten av mai), samt under høsttrekket i september. Det ble kartlagt revir av ulike arter i de foreslåtte anleggsområdene i hekkesesongen. I tillegg ble det notert flygehøyder for alle arter innenfor et areal med 200 m radius fra de foreslåtte installasjonene både i hekkesesongen og under høsttrekket. Det ble funnet stor tetthet av spurvefugler på Sørburøya og Nordøya, og gode forekomster av sjøfuglarter på Halten. Risikoen i forhold til fuglekollisjoner ble vurdert som lav til moderat på Sørburøya og Nordøya, mens den ble vurdert som relativt høy på Halten. I og med at Froan er klassifisert som landskapsvernområde, er det viktig at enhver utbygging skjer på en så skånsom måte som mulig.
dc.description.abstractNygård, T., Stokke, B.G. Gjershaug, J.O., Reinsborg, T., Østerås, T.R. & Jakobsson, S. 2019. Ornithological survey in connection with planning of small-scale renewable electrical power production in Froan. NINA Report 1624. Norwegian institute for nature research. TrønderEnergi plans to supply the local communities in the archipelago of Froan, Trøndelag, with locally produced electricity, to avoid having to rely on a vulnerable sea-cable for transport of electricity from the mainland. To accomplish this, they plan to set up wind turbines and solar panels on Sørburøy and/or Nordøya, as well as on the island of Halten. Since wind turbines often are associated with bird collisions, it was central to assess potential risk in relation to bird populations on the islands. A survey was carried out during the breeding season (end of May), and during the autumn migration (September). Bird territories were mapped within the potentially affected areas at all three sites. In addition, flight heights were noted in the same areas within a radius of 200 m of the planned installations, both during breeding season and in autumn. The density of small passerines was high on Sørburøya and Nordøya, while there were important breeding populations of different seabird species on Halten. The potential impact on bird populations was considered low to moderate on Sørburøy and Nordøya, while it was considered relatively high on Halten. The landscape conservation status of Froan implies that any development should be carried out in a precautionary manner.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1624
dc.subjectFuglnb_NO
dc.subjectflygehøydenb_NO
dc.subjectkollisjonsriskonb_NO
dc.subjectvindturbinernb_NO
dc.subjectsmåskala kraftforsyningnb_NO
dc.subjectfornybar energinb_NO
dc.titleOrnitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froannb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1723]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record