Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅström, Sandra
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorBøhn, Kristoffer
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorDahle, Sondre
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.coverage.spatialNoreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-05-21T12:19:59Z
dc.date.available2019-05-21T12:19:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598306
dc.description.abstractÅström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Dahle, S. & Ødegaard, F. 2019. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018. NINA Rapport 1670. Norsk institutt for naturforskning. Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i gressmark og åpen skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima). Som for årene 2013–2017 ble overvåking av dagsommerfugler og humler i 2018 utført i tre regioner, region Øst (Vestfold og Østfold), region Sør (Vest-Agder og Rogaland) og region Trøndelag. NINA har mottatt alle dataene fra feltsesongen 2018 fra de frivillige via Sabima. Oppsummert har samarbeidet mellom de frivillige registrantene, Sabima og NINA fungert veldig bra og vært gunstig for prosjektet. Prosjektet leverer data for indikatorene dagsommerfugler og humler i hovedøkosystemene åpent lavland og skog til Naturindeks for Norge, som ledes av Miljødirektoratet. I 2015 ble det laget en separat nettside for prosjektet med en egen innsynsløsning som beskriver de innsamlete dataene i detalj (http://view.nina.no/humle_sommerf/). Der kan de frivillige registrantene og allmenheten finne informasjon om hvilke registreringer som er gjort siden starten av prosjektet. I år ble også en database konstruert for å kunne lagre data fra prosjektet. Lagring av dataene i en database vil forenkle arbeidet videre i kommende år, og vil forenkle koblingen mot relevante bakgrunnsdata som NINA har samlet i databaser fra før. De innsamlete dataene for årene 2009–2018 er her benyttet til å beregne samfunnsindeks for bruk i Naturindeks, samt også analysert med konvensjonelle statistiske metoder. For både dagsommerfugler og humler viste indeksene og de statistiske analysene at det så langt ikke er noen felles trender over tid. Derimot ble det funnet forskjeller i tetthet og diversitet mellom de tre undersøkte regionene, samt forskjellige tidstrender i regionene. For dagsommerfugler var det høyest tetthet og diversitet i region Øst og lavest i Trøndelag. Dessuten var det en positiv tidstrend for antall arter av dagsommerfugler i både region Øst og Trøndelag. Trøndelag viste seg å ha høyere diversitet av humler enn de andre to regionene. I region Øst var tidstrenden for både tetthet og diversitet av humler negativ. En viktig forklaring er at det er en nedadgående trend av blomsterdekket på de undersøkte transektene i region Øst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1670
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNaturindeks for Norgenb_NO
dc.subjectindikatornb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdagsommerfuglernb_NO
dc.subjecthumlernb_NO
dc.subjectåpent lavlandnb_NO
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectsamfunnsindeksnb_NO
dc.subject2018nb_NO
dc.subjectNature Index for Norwaynb_NO
dc.subjectindicatornb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectbutterfliesnb_NO
dc.subjectbumblebeesnb_NO
dc.subjectopen lowlandnb_NO
dc.subjectwoodlandnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectcommunity indexnb_NO
dc.titleNasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.relation.projectM-1367|2019nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel