Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarton, David Nicholas
dc.contributor.authorCertain, Gregoire
dc.contributor.authorChaves, Sylvia
dc.contributor.authorCuadra, Jose
dc.contributor.authorHerrera, Alvaro
dc.contributor.authorKvaløy, Pål
dc.contributor.authorMora, Maria A.
dc.contributor.authorNybø, Signe
dc.contributor.authorObando, Vilma
dc.contributor.authorPedersen, Bård
dc.contributor.authorUgalde, Jesus
dc.contributor.authorVargas, Manuel
dc.date.accessioned2019-05-08T13:31:52Z
dc.date.available2019-05-08T13:31:52Z
dc.date.created2015-01-22T09:30:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2733-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597010
dc.description.abstractBarton, D.N., G. Certain, S. Chaves, J. Cuadra, A. Herrera, P.Kvaløy, M. A. Mora, S. Nybø, V. Obando, B. Pedersen, J. Ugalde, M. Vargas (2014) Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project- NINA Report 1112. 67 pp. KORT OM NI-CR Pilotprosjektet “Nature Index Costa Rica” (NI-CR) har tatt mål av seg å demonstrere kapasi-tetsutvikling i tråd med målsettingene til Naturpanelet (IPBES). Gjennom det ett-årige pilot-prosjektet samarbeidet det Nasjonale biodiversitetsinstituttet i Costa Rica (INBio) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) med uttesting av den norske Naturindeks-metoden og IT-platformen i kartlegging av biodiversitetstilstanden i Costa Rica’s skogøkosystem. Pilotpro-sjektet involverte en rekke eksperter fra ulike nasjonale institusjoner i Costa Rica koordinert av INBio, i en lignende rolle som NINA tidligere har hatt i implementering av Naturindeksen for Norge.. NI-CR prosjektet har  vist relevansen av Natuindeksen for IPBES som et metode-rammeverk for internasjonalt samarbeid og gjensidig kapasistetsoppbygging  demonstrert at Naturindeksmetodologien og IT-platformen fungerer som verktøy for gap-analyse i biodiversitetsovervåkning og som del av forvaltning av verneområder.  vist at Naturindeksen styrker rapportering av bærekraftsindikatorer og naturkapital-regnskap i Costa Rica  illustrert hvordan Naturindeksens IT-platform kan kompletere nasjonale data ‘clearing-house’ som del av CBDs rapportering  avdekket svakheter i nasjonal rapportering  demonstrert hvordan Naturindeks-metodologien kan koordinere nasjonale data og insti-tusjoner på tvers av miljøsektorer, og potensialet for å fylle gap i rapportering om sikring av biodiversitet i REDD+  identifisert en rekke begrensninger, løsninger og muligheter ved Naturindeks-metodologien som kan bidra til oppskalering av pilotprosjektet på nasjonalt nivå og til overføring av metoden til andre tropiske land. biodiversity indicators, Costa Rica nature index, IPBES, biodiversitetsindikatorer, naturindeksnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1112
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1112.pdf
dc.titleNature Index Costa Rica. An IPBES pilot project.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited where the source is acknowledgednb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.identifier.cristin1204594
dc.relation.projectAndre: Norwegian Environment Agencynb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,7,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameFellestjenestene
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel