Show simple item record

dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorUlvund, Kristine R.
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorLanda, Arild Magne
dc.date.accessioned2019-05-07T13:17:16Z
dc.date.available2019-05-07T13:17:16Z
dc.date.created2012-03-14T09:09:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2359-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596842
dc.description.abstractFjellreven er Norges mest utrydningstruede pattedyr, og står oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning i 80 år har fjellreven i Norge vært i vedvarende tilbakegang, delbestander har dødd ut og store høyfjellsområder er nå uten ynglende fjellrev. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av aktive hi, blir prioritert for kontroll. Ved kontroll registreres aktivitet og yngling (både fjellrev og rødrev). Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn for DNA-analyse med tanke på å bestemme art (fjellrev/rødrev), haplotype (eventuell farmrevopprinnelse) og individbestemmelse. Det ble i 2011 registrert totalt 40 fjellrevynglinger (38 dokumenterte og 2 antatte) i Norge, som er en formidabel økning fra 0 i 2009 og 16 i 2010. Ynglingene fordeler seg i de ulike fjellområdene som følger: Finse (1), Snøhetta (11), Knutshø (1), Sylane (1), Børgefjell (9 + 2), Saltfjellet (5), Indre Troms (2), Reisa Nord (3), Ifjordfjellet (1), Varangerhalvøya (4). Den eksepsjonelt gode mattilgangen med toppår i lemenbestandene i samtlige fjellområder har bidratt til de rekordmange ynglingene, som er nær dobbelt så mange som ved forrige rekordår i 2005, da det ble registrert 21 ynglinger. Utsetting av fjellrevvalper fra Avlsprogrammet har gitt en reetablering av bestanden i Snøhetta, og vellykkede ynglinger i områder der det ikke har vært kjente fjellrevynglinger på opptil flere tiår – som Sylane, Knutshø og Finse – bærer bud om en betydelig styrket bestand sammenlignet med bare få år tilbake. I Snøhetta må vi trolig tilbake på 1960-tallet for å ha sett tilsvarende, mens det nordover er sammenlignbart med situasjonen i 1985 da det også var et markert toppår over store deler av landet. Antallet valper observert er også formidabelt, med en sannsynlig valpeproduksjon på godt og vel 300 individer. I motsetning til forrige lementopp i 2008 da smågnagerbestandene i mange områder krasjet tidlig på sommeren, var det i 2011 relativt god tilgang til smågnagere gjennom sommeren og høsten, spesielt i Finnmark. Det er derfor grunn til å håpe på en god valpeoverlevelse, også i de områdene der man ikke har støtteforing, og at årets valpeproduksjon bidrar til ytterligere styrking av voksenbestanden av fjellrev i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;767
dc.subjectFjellrevnb_NO
dc.subjectAlopex lagopusnb_NO
dc.subjectynglingnb_NO
dc.subjectbestandsovervåkingnb_NO
dc.subjectDNA-analysernb_NO
dc.subjectArctic foxnb_NO
dc.subjectreproductionsnb_NO
dc.subjectpopulation monitoringnb_NO
dc.subjectDNA analysisnb_NO
dc.titleFjellrev i Norge 2011. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrevnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.identifier.cristin914929
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record