Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBærum, Kim Magnus
dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.date.accessioned2019-05-02T13:15:46Z
dc.date.available2019-05-02T13:15:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3381-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596345
dc.description.abstractBærum, K.M. & Dervo, B.K. 2019. Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk. NINA Rapport 1638. Norsk institutt for naturforskning. Amfibiene storsalamander, småsalamander og buttsnutefrosk har vært i tilbakegang siden 1950-tallet. Tap eller forringelse av leveområdene, enten i vann eller på land, er den viktigste årsaken til tilbakegangen. Dette gjør disse amfibiene spesielt aktuelle for overvåkning og beregninger av populasjonsendringer og indikatorverdier. Fra og med 2010 bygger naturindeksens indikatorer for salamanderne på biologisk modellering basert på kvantitative bestandsdata og beregninger av endringer i forekomster. Disse beregningene er arbeid som er under stadig forbedring. I denne rapporten ser vi på hvordan vi kan kombinere forskjellige innsamlingsmetoder, samt integrere forskjellige typer modeller for å gi et mer sammensatt og riktig bilde av bestandsutviklingen hos utvalgte amfibier i Norge. Konkret så presenterer vi et modelloppsett hvor vi integrerer tre forskjellige datatyper, og modeller, inn i et felles modellkonsept for å forstå og forutsi populasjons-endringer hos amfibier i Norge. Data som inngår i de integrerte modellene vil bestå av observasjonsdata (tilstedeværelse), overvåkningsdata (rusefangst) og demografiske data. Resultatene fra de forskjellige modellene som håndterer de forskjellige datatypene vil integreres, og gi et mer sammensatt og helhetlig bilde av populasjonsendringer i et område. Resultatene fra de integrerte modellene er også godt egnet som input som modellerte indikatorverdier til NaturIndeks (NI)-basen.nb_NO
dc.description.abstractBærum, K.M. & Dervo, B.K. 2019. Modelling population dynamics for newts and frogs in Norway. NINA Report 1638. Norwegian Institute for Nature Research. Amphibians in Norway has declined in numbers since the 1950’s. Habitat loss or reduction in habitat quality on land or in the aquatic environment are the key drivers of this decline. It is thus especially crucial to monitor these species to prevent further declines as well as predicting future distributions. Due to the declines, amphibian populations are also very relevant to include in nature indexes, measuring changes in abundance and diversity for key species. Since 2010, the indicator value for newts within the Norwegian Nature Index, has been assessed based on model output. The models underlying these values are under constant improvement to get as accurate as possible indicator values, mimicking the true situation in nature. In this report, we elucidate the possibilities with integrating multiple monitoring data and models into one more complete assessment of the population status of amphibians in Norway. Specifically, we present a model frame work, where we integrate three different sources of monitoring data (presence/absence, capture data and demographic data) and models. The result from the different models will in combination give a more complete picture of the different population trends. The results can also be used directly as input to the modelled indicator values for amphibians within the Norwegian Nature Index frame work.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1638
dc.subjectAmfibiernb_NO
dc.subjectsmåsalamandernb_NO
dc.subjectstorsalamandernb_NO
dc.subjectfrosknb_NO
dc.subjectPopulasjonsendringernb_NO
dc.subjectmodelleringnb_NO
dc.subjectAmphibiansnb_NO
dc.subjectPopulation dynamicsnb_NO
dc.subjectNature Indexnb_NO
dc.titleModellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1230|2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel